Sockerbruksparken och den stora eken

Projektfakta

Vår projektledare: Hanna Hanzén
Arbetet pågår: Höst 2023 -

En ny park bland kvarteren i Stationsområdet

Mitt i Stationsområdet i centrala Ängelholm ska en mindre stadsdelspark växa fram. Platsen kan beskrivas som bakom bowlinghallen och mellan husen nere på Stationsområdet.

Parken har fått namnet Sockerbruksparken efter det gamla sockerbruket som tidigare funnits i området. Här blir det lugnare platser och mycket blommor men även plats för lek och umgänge. Parken kommer också att fungera som en yta där regnvatten kan tas om hand vid kraftiga skyfall.

I nuläget vet vi inte med säkerhet när parken kommer att anläggas, det beror på projekten som sker runt om kring i stationsområdet och tidplaner för dessa.

Saneringsarbeten av marken kommer att pågå i början av 2024.​

Vy över sockerbruksparken och området där eken placeras. Kartbild.

Platsen där Sockerbruksparken ska ligga.

Ek flyttas till den nya parken

Den stora eken som stått vid järnvägen har flyttats till parken. Eken flyttades eftersom den står i vägen för en ny gata som ska anläggas. Eken är också viktig för klimatet i staden och för den nya parken. Eken är 80 år gammal och väger 90 ton. En ek blir ofta flera hundra år gammal.

En stor ek med gröna löv. Foto.

Detta är eken som flyttats.

Ålder: Cirka 80 år

Storlek: Stamdiametern är 98 centimeter

Vikt: 104 ton inklusive rotklump

Varför flyttades eken?

Dels stod eken på en plats där en ny gata kommer att gå fram, det är Järnvägsgatan som ska förlängas genom området och ersätta Industrigatan som huvudled. Den kommer gå parallellt med järnvägsspåren och flera träd kommer behöva tas ner. Eken räddas på så sätt.

En viktig anledning är skogsekens betydelse för stadens ekosystem. Ett stort träd lagrar mycket koldioxid, renar luften och dessutom hanterar den regnvatten så att staden klarar skyfall bättre.

Det tar lång tid för träd att växa sig stora och parken som ska anläggas behöver skugga och grönska. Att flytta trädet kommer ge parken en rivstart och ett träd som annars skulle behöva många år på sig att växa sig stort.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-06