Ny gång- och cykelbana längs Västersjögatan

Projektfakta

Vår projektledare: Josefine Karlsson
Vår entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun

Säkrare trafik längs Västersjögatan

Under 2024 får sträckan mellan Sörgårdens förskola och Sibirienvägen en ny gång- och cykelväg längsmed järnvägen. Den nya gång- och cykelbanan är en del i att Ängelholm byggs ut söderut. Med ny belysning blir sträckan dessutom en tryggare väg för både gång- och cykeltrafikanter.

Vad innebär arbetet som ska göras på vägen?

Nu anlägger vi en helt ny gång- och cykelväg mellan Sörgårdens förskola och Sibirienvägen på östra sidan om Västersjögatan. Sträckan får ny belysning mellan körbanan och den nya gång- och cykelvägen. Samtidigt gräver vi också ner nya vatten- och avloppsledningar mellan Tivoligatan och Allmogegatan. Det arbetet är en förutsättning för god infrastruktur för den planerade exploateringen på Vegeholms ljung som ligger i södra Ängelholm.

Hur påverkas jag som använder vägen eller bor i området?

  • Var uppmärksam och följ skyltningarna där vi visar omledningarna.Vi kommer att behöva stänga av vägen mellan vissa gator där trafikomledningarna kan ändras snabbt.
  • Under tiden då vi byter ut gamla belysningsstolpar mot nya, blir det tillfälligt mörkare på sträckan.
  • Vattnet kommer behövas stängas av vid vissa tillfälle och när detta sker kommer berörda informeras.

När kommer arbetet att pågå och hur länge?

Arbetena beräknas vara klart till våren 2025.

Ritning med ny gång- och cykelbana. Illustration.

Arbetsområdet mellan Allmogegatan och Tivoligatan

Skiss över gatusektion. Illustration.

Bilden visar illustration över hur Västersjögatan kommer se ut med gång- och cykelväg, belysning och gata.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-18