Nya vattenledningar på Skånegatan, Smålandsgatan, Blekingegatan samt Hallandsgatan

Projektfakta

Projektledare: Josefine Karlsson
Vår entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun

Vad innebär arbetet som ska göras på vägen?

Berörda gator får nya vattenledningar, ny asfalt och gångbanorna skall få asfalt.

Vad händer just nu?

Förberedande arbete med markprovtagningar sker under sommaren.

Under sommaren kommer företaget FORCIT AB att besiktiga närliggande fastigheter avseende sprickor samt göra ett underlag ifall det finns behov av vibrationsmätare under byggtiden på strategiska fastigheter. De kommer avisera er innan de kommer ut.

Hur påverkas jag som använder vägen?

Vi kan komma att behöva leda om trafiken med kort varsel, var uppmärksam och följ skyltningarna där vi visar omledningarna. Vattnet kommer behövas stängas av vid vissa tillfälle och när detta sker kommer detta skickas ut till berörda. .

När kommer arbetet att pågå och hur länge?

Vi räknar med att arbetet påbörjas under hösten 2024 till och med sommaren 2025.

Kartbild över berörda gator

Kartbild över berörda gator

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-20