Nya vattenledningar på Skånegatan, Smålandsgatan samt Hallandsgatan

Projektfakta

Projektledare: Josefine Karlsson
Vår entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun

Vad innebär arbetet som ska göras på vägen?

Berörda gator får nya vattenledningar och ny asfalt.

Vad händer just nu?

På grund av omprioriteringar av ledningsförnyelse kommer arbetena påbörjas under senare delen av 2024.

Innan byggstart kommer företaget FORCIT AB att besiktiga närliggande fastigheter avseende sprickor samt göra ett underlag ifall det finns behov av vibrationsmätare under byggtiden på strategiska fastigheter. De kommer avisera er innan de kommer ut.

Hur påverkas jag som använder vägen?

Vi kan komma att behöva leda om trafiken med kort varsel, var uppmärksam och följ skyltningarna där vi visar omledningarna. Vattnet kommer behövas stängas av vid vissa tillfälle och när detta sker kommer detta skickas ut till berörda. .

När kommer arbetet att pågå och hur länge?

Vi räknar med att arbetet påbörjas under senare delen av 2024.

Arbetsområde som en karta över berörda gator för tryckspilledning. Karta.

Arbetsområde på berörda gator

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-20