Skyddsvall vid Flygaretunneln

Projektfakta

Vår projektledare: Hanna Hanzén
Entreprenör: Utförarservice, Ängelholms kommun

Beskrivning av projektet

Vad ska kommunen göra?

Vi förstärker och höjer en befintlig vall kring Flygaretunneln till en skyddsnivå på +3,50 möh i enlighet med politiskt fattat beslut.

Vilket syfte har projektet?

Att förbättra området Havsbadens skydd mot höga vattenstånd i Rönneå.

Under vilken tid kommer projektet att pågå?

Projektet pågår under vår/sommar 2024.

Hur påverkas jag?

Under vissa arbetsmoment kan framkomligheten på cykelvägen vid Flygaretunneln vara begränsad. Även motionsslingan i Nybroskogen kan påverkas. Vid dessa tillfällen skyltar vi omledning på plats.

Överblick över vallens planerade utbredning. Kartbild.

Bild över vallens planerade utbredning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-20