Errarpsvägen byggs om

Projektfakta

Projektledare: Josefine Karlsson Ängelholms kommun
Vår entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun

Errarpsvägen byggs om rejält

Errarpsvägen byggs om för att bli tryggare för alla trafikanter. Körbanan blir smalare och nya gång- och cykelbanor, belysning och ledningar kommer att byggas.

Vad händer just nu?

Vägen är öppen för trafik och i största allmännhet klar. Det som återstår är att få upp de sista belysningsstolparna där arbetet är försenat på grund av ett utredningarbete som uppkom under besiktningen. Efter att stolparna är uppsatta kommer sista delen av gångbanan i norr att asfalteras.

Tidplan

Ombyggnaden beräknas vara helt färdigställd under sommaren 2024.

Ritningar

Här kan du se ritningar över Errarpsvägen.

Illustration.

Illustration över korsningen mellan Errarpsvägen och Svealandsgatan(till höger) samt Haradalsliden (till vänster) Illustration: AFRY 2022

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-02