Errarpsvägen byggs om

Projektfakta

Projektledare: Josefine Karlsson Ängelholms kommun
Vår entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun

Errarpsvägen byggs om rejält 2023-2024

Errarpsvägen byggs om för att bli tryggare för alla trafikanter. Körbanan blir smalare och nya gång- och cykelbanor, belysning och ledningar kommer att byggas. Arbetet sker i etapper och kommer pågå till sommaren 2024.

Du kan fortfarande ta dig fram med bil, cykel och till fots. Eftersom arbetet hela går tiden framåt och trafikomledningarna ändras snabbt ber vi dig vara uppmärksam och följa skyltningarna där vi visar omledningarna.

Skiss, över etappindelningen över Errarpsvägen. Illustration.

Etappindelning över Errarpsvägen

Vad händer just nu?

Alla etapper förutom etapp 3 är öppen för trafik och asfalteringen planeras att återupptas efter påsk. Belysningsarbetet är försenat på grund av ett utredningarbete som uppkom under besiktningen av de höga stolparna på norra sidan. Beslut har tagits i början på 2024 att belysningen på södra sidan kommer sättas och tändas upp medans utredningen pågår.

Hur påverkas jag som använder vägen?

Tiden mellan att gamla belysningsstolpar tas ner och nya sätts upp på de olika delsträckorna, blir det tillfälligt mörkare på sträckan.

Boende kommer alltid kunna ta sig fram. Vi kommer att behöva stänga av vägen helt på vissa etapper. Alternativa färdvägar kommer då tydligt att skyltas ut. Däremot rekommenderar vi att du inte använder sträckan för genomfart under byggperiod. I takt med att arbetet fortsätter kan trafikomledningarna kan ändras snabbt. Var uppmärksam och följ skyltningarna där vi visar omledningarna.

Busstrafiken är omledd sedan 13 mars 2023 och det är Skånetrafiken som informerar om detaljerna kring bussförändringarna.

Tidplan

Eftersom Errarpsvägen är lång och projektet är stort har vi delat upp sträckan där arbetet sker parallellt i olika etapper.

Ombyggnaden beräknas vara helt färdigställd till sommaren 2024.

Ritningar

Här kan du se ritningar över Errarpsvägen.

Skiss över färdig errarpsväg. Illustration.

Errarpsvägen skall smalnas av där en gång- och cykelbana skall byggas på västra sidan och gångbana på östra sidan om Errarpsvägen.

Illustration.

Illustration över korsningen mellan Errarpsvägen och Svealandsgatan(till höger) samt Haradalsliden (till vänster) Illustration: AFRY 2022

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-02