Nya gång- och cykelbanor i korsningen Åsbogatan-Östra vägen

Projektfakta

Projektledare: Chrisofer Olsson
Utförare: Ängelholms kommun, Utförarservice
Byggstart: September 2024

Beskrivning av projektet

I korsningen Åsbogatan-Östra vägen, precis intill brandstationen, passerar dagligen många trafikanter. Bilister, cyklister och fotgängare. Många av de som går eller cyklar över Östra vägen är skolelever på väg till eller från Villanskolan. Nu bygger kommunen om korsningen för att göra den så säker som möjligt för oskyddade trafikanter.

Vad ska kommunen göra?

Kommunen bygger upphöjda gång- och cykelöverfarter på två övergångsställen, över Östra vägen och över Åsbogatan på Ängavången-sidan. Upphöjda passager leder dels till att bilister sänker farten i god tid, dels till att övergångsställena syns tydligare. I arbetet ingår också att knyta samman cykelstråket längs med hela Åsbogatan.

Vilket syfte har bygget?

Att skapa en bättre och säkrare​ gång- och cykelbana, en sammanhållen cykelbana för cyklister och därmed minska risken för olyckor.

Under vilken tid pågår projektet?

Under cirka 9 veckor hösten 2024, planerad byggstart är början av september.​

Hur påverkas jag?

Projektet innebär att kommunen, helt eller delvis, måste stänga av både Åsbogatans utfart mot Östra vägen och Östra vägen på den plats där övergångsstället går. I det här fallet går det inte att stänga av ett körfält i taget, eftersom det riskerar att bilda längre köer och hindra Räddningstjänstens fordon vid en eventuell utryckning.

Trafikanter som ska köra in eller ut från Ängelholms centrum leds om via Bäckadalsvägen och Kristian II:s väg. Boende på Ängavången behöver köra in eller ut från området via Gåsahalsvägen och Nyhemsleden.

Driftinformation

Berörs du av avstängningen? Håll dig uppdaterad via Driftinfo på kommunens webbplats. Här publiceras aktuella driftstörningar.

Tack för ditt tålamod under projektets gång!

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-30