Renovering av VA-nätet i Össjö

Projektfakta

Projektledare: Christofer Olsson
Utförare, entreprenör: Utförarservice på Ängelholms kommun och Aarsleff
Tidsperiod: Hösten 2024

Beskrivning av projektet

Under ett par månader hösten 2024 ska alla kommunala VA-ledningar i Össjö renoveras. Arbetet beräknas inte medföra några större störningar, men i korta perioder kan delar av gator behöva stängas av några timmar.

  • Det är alltså bara de ledningar som hör till det kommunala nätet som berörs.

Vad ska kommunen göra?

Entreprenören Aarfsleff utför så kallad relining på alla kommunala VA-ledningar i Össjö. Relining innebär att man förstärker avloppsledningarna genom att klä om insidan av rören. Vid relining behöver man bara gräva på vissa ställen för att komma åt rören, istället för att gräva upp hela nätet och byta ut det.

Vilket syfte har projektet?

Att förstärka och förlänga livslängden på befintligt spill- och dagvattennät.

Under vilken tid kommer projektet att pågå?

Mellan augusti och november 2024 kommer medarbetare från Utförarservice på Ängelholms kommun att vara på plats och utföra mindre grävarbeten, sedan är det Aarsleff som utför reliningen. ​Under att par sommarveckor är personal från Aarsleff ute och gör inmätningar på området.

Hur påverkas jag?

Arbetet kan innebära ett fåtal mindre avstängningar. I de fall boende berörs får de information. Både boende och vägföreningen har på förhand fått information om arbetet.

För eventuella avstängningar eller omledningar under arbetets gång, håll dig uppdaterad via kommunens Driftinfo.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-24