Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Vi planerar att bygga konceptbostäder i Hjärnarp, Strövelstorp, Össjö och i centrala Ängelholm. Bostäderna byggs för de nyanlända som ska flytta till vår kommun, men de kommer också att komma bli bostad för andra invånare.

Vad händer just nu?

Ett antal informationsmöten genomfördes vid årsskiftet 2017/2018

Frågor och svar

Vad är konceptbostäder?

Konceptbostäder är ett samlingsnamn på olika typer av modulbostäder och de räknas som permanenta boenden med en livslängd på cirka trettio år. Kommunen får statliga bidrag för alla permanenta bostäder som byggs.

Vad är syftet med bostäderna?

Bostäderna byggs för de nyanlända som ska flytta till vår kommun, men de kommer också att komma bli bostad för andra invånare. Genom att erbjuda fler boendeformer och fler bostäder i kommunen, hoppas vi också kunna bidra till en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan ge positiva effekter för alla grupper.

Vad är det för sorts bostäder?

Det är konceptbostäder av typen Perstorp 1, en modell med en livslängd på 50 år som Perstorpsbostäder har tagit fram. Det är villor med fyra bostäder i varje på 25 kvadratmeter boyta och ett sovloft på ytterligare 10 kvadratmeter. Villorna är permanenta och kommer därför att kunna användas till annat, som till exempel studentbostäder när behovet till anvisade personer har lättat.

Var ska bostäderna byggas?

Det har nu sökts bygglov för totalt tio hus. Tre hus i Hjärnarp, ett vid Rantzows väg och två vid Karika förskola. Fyra hus vid Klockarevägen i Strövelstorp, två hus vid Teresiavägen i Össjö, samt ett hus på Helsingborgsvägen i Ängelholm.

Hur valdes platserna?

I valet av tomtmark har vi beaktat såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

Hur många personer anvisas till Ängelholms kommun?

2016 anvisadses totalt 98 personer till Ängelholms kommun och kommunen lyckades ordna boenden till samtliga. Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 137 personer och det preliminära kommuntalet för 2018 är 84 individer. De flesta kommer från Syrien men också andra länder som Tjetjenien, Palestina, Pakistan, Eritrea, Afghanistan, Kongo och Sudan.

Varför tar Ängelholms kommun emot anvisade personer?

Den nya tvingande bosättningslagen (2016:38), där kommuner måste ta emot ett visst antal anvisade personer med uppehållstillstånd, infördes den 1 mars 2016 och ställde nya krav på den kommunala organisationen.