Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Skateparken kommer under våren att utvecklas till en attraktiv mötesplats som inbjuder till mer än bara skateåkning.

Projektet utförs av Ängelholms kommun i samverkan med Ängelholmshem och Boverket. Finansiering är fördelad lika mellan alla tre parter.

Nyfiken på hur det ser ut ovanifrån? Längst ner på sidan publicerar vi bilder tagna från luften. Bilderna är tagna i ett samarbete med det interaktiva (3D,film & interaktiva lösningar) Ängelholmsföretaget Comotion.

Vad ska vi göra?

Enligt ljudmätningar och gällande detaljplan måste skateparken omges med bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank och bullervall. För att inte skapa en otrygg och insynsskyddad yta kommer vi utveckla området runt skateparken till en attraktiv mötesplats som inbjuder till mer än bara skateåkning. Området och skateparken kommer även belysas för skapa trygghet samt att möjliggöra verksamhet även på den mörka årstiden.

Konkret är det följande som ska göras:

  • Motionsslinga runt området med sex fasta hinder
  • Bullervall med sittytor vid Skateplanen
  • Belysningsmaster
  • Bouleplan och sittytor med grillplats
  • Ny belyst gång in till skateanläggningen
  • Parkering
  • Toalett (efter sommaren)
  • För de mindre barnen uppförs kojor och lekytor

Såhär påverkas du

Vi hoppas att ni har överseende med de störningar i form av buller och begränsningar i framkomlighet som vi kommer att orsaka under byggtiden. Vi kommer arbeta för att ni ska påverkas så lite som möjligt vilket kan innebära att skateparken kan vara avstängd vissa perioder.

Tidplan

Arbetet påbörjades november 2018 och planeras pågå till sommaren 2019.

Bild tagen sommaren 2018 i samarbete med det interaktiva (3D,film & interaktiva lösningar) Ängelholmsföretaget Comotion.

Bild tagen sommaren 2018 i samarbete med det interaktiva (3D,film & interaktiva lösningar) Ängelholmsföretaget Comotion.

Bild tagen över skateparken 21 november 2018.

Bild tagen över skateparken 5 december 2018.

Bild tagen 20 december 2018.

Bild tagen över Skateparken 15 januari 2019

Skateparken 2019-01-31

Foto taget 2019-02-28

Skateparken 2019-05-03