Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Genom Stora VA tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen. Underhållet av ledningarna har varit eftersatt och därför tvingas kommunen nu göra denna större satsning. Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till år 2024.

Några delprojekt i det övergripande projektet

  • Utbyggnad av Ängelholms avloppsreningsverk
  • Ny vattenledning mellan Gånarp och Hjärnarp, S21
  • Ny vattenledning mellan Brandsvig och Gånarp, S20
  • Klippanvägens ombyggnad - Etapp 1
  • Klippanvägens ombyggnad - Etapp 2

 

Nuvarande problem

Vatten- och avloppsledningar i Ängelholms kommun börjar bli gamla och vissa är dessutom underdimensionerade. Flera ledningar är äldre än 100 år och den teoretiska livslängden är ca. 80 år. Ledningsnätet består av 40 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 55 mil vattenledningar. Till detta ska läggas ett 100-tal VA-anläggningar.

Tillsammans med kommunens expansionsplaner måste ledningsnätet både renoveras och byggas ut. Projektet kallas ”Den stora VA-utbyggnaden” eller bara "Stora VA".

Vi ligger nära vår maxkapacitet redan i dag och om kommunen ska expandera måste ledningsnätet och även andra VA-anläggningar förstärkas.

Vattenledningsnätet ska förstärkas och förnyas och nya vägar måste hittas för att leda spillvattnet till reningsverket. Det finns inte kapacitet i ledningar och anläggningar för att koppla på alla de nya utbyggnadsområdena.

Projektets två delar

  • Nyinvesteringar i ledningar och anläggningar. Vatten- och avloppsledningar ska dras till nya utbyggnadsområden som till exempel Fridhem i södra Ängelholm och Bjäre Strand vid gamla F10. Även orter och områden som växer behöver nya, större ledningar. Hjärnarpsprojektet är i slutfasen, en sju kilometer lång vattenledning har dragits fram till en nybyggd tryckstegringsstation i Hjärnarp för att ordna vattenförsörjningen i Hjärnarp och Margretetorp.
  • Reparation och byte av gamla ledningar och anläggningar. Förutom en massa ledningar som grävs ner


Relaterad information