Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Skolbygge?

Frågor angående skolbyggnationen hänvisas till Ängelholmlokaler.

Infrastruktur?


Infrastrukturprojektet runt Villanskolan är avslutat och endast mindre justeringar ska göras.

Efter skolans färdigställande ska vi komplettera med en ny gång- och cykelväg längs Östra vägen samt färdigställa den avlämningsyta som ska betjäna skolan utmed Landshövdingevägen.

Anledningen till att vi väntar med detta är att transporterna och utbyggnaden av skolan tar detta utrymme i anspråk under byggtiden.