Beskrivning av projektet

Skolbygge?

Frågor angående skolbyggnationen hänvisas till Ängelholmlokaler.

Infrastruktur?


IUder 2020 ska den sista gång- och cykelvägen samt avlämningsområde för skolan färdigställas. Detta arbete anpassas helt till skolans tidplan.

Även passager över Östra vägen och Landshövdingevägen i närheten av rondellen ska göras klara för gående och cyklister.

Anledningen till att vi väntar med detta är att transporterna och utbyggnaden av skolan tar detta utrymme i anspråk under byggtiden.