Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

I exploateringsområdet Ärrarps Ängar kommer man att bygga bostäder i två olika etapper vilka delas av en mindre byaväg.De två exploatörerna är Skanska och Sydpartner AB.

Reviderad översikt Errarps ängar

Skanska

Gatu- och arbeten med infrastrukturen är avklarade och färdiga. Man kommer dock att påbörja en färdigställandeetapp då merparten av bebyggelsen är klar. Detta innebär att man bygger klart de farthinder som ska byggas samt att man förser gatan med den avslutande toppbeläggningen, dvs gatorna i kvarteren kommer att beläggas med ytterligare 35 mm asfalt

Nu pågår byggnation på BoKloks fastigheter. Enskilda småhus kommer att byggas inom kort och pågå några år.

Sydpartner AB

Gatu- och arbeten med infrastrukturen är avklarade och färdiga. Man kommer dock att påbörja en färdigställandeetapp då merparten av bebyggelsen är klar. Detta innebär att man bygger klart de farthinder som ska byggas samt att man förser gatan med den avslutande toppbeläggningen, dvs gatorna i kvarteren kommer att beläggas med ytterligare 35 mm asfalt.

Peab bostad bygger radhus uppe på fastigheten längs bullervallen. I övrigt är det smuhus som byggs av enskilda fastighetsägare/entreprenörer.

Detta gör att Norrlandsgatan fortsatt kommer att belastas med byggtrafik till de olika husbyggena.

Relaterad information

Information till bostadsägare i anslutning till områdetPDF