Stationsområdet är namnet på området som ligger intill buss- och tågstationen i Ängelholm. Under 2018 startade de första ny- och ombyggnationerna på Stationsområdet. Inom de närmsta åren kommer mycket att hända på området. Nya bostäder, bättre gång- och cykelvägar, parkeringshus, nya hållplatser för bussar är några av de saker som ska byggas.

Gaturum Charkuterigatan

Charkuterigatan med Sockerbruket 11 till vänster

Så blir nya Stationsområdet

Nära till tåg och buss

Nya Stationsområdet utformas så att det blir lätt för människor att ta sig fram. Här är det lätt att åka kollektivt, smidigt att parkera cykeln och nära mellan busshållplats och tåg. Du som pendlar till arbete eller studier bor ett stenkast från järnvägsstationen.

Nära till centrum och skola

Nya Stationsområdet erbjuder ett levande stadsliv med nya offentliga platser, attraktiva mötesplatser och en tryggare miljö för de som passerar och vistas på platsen. Här kan vi erbjuda ett attraktivt hållbart boende i en unik miljö med gångavstånd till Ängelholms mysiga centrumstråk.

Nära vatten och natur

Rönne å och Järnvägsparken blir ängelholmarnas nya vardagsrum. Där finns all vardagslyx runt hörnet. Plaska med tårna i vattnet under lunchpausen, paddla kanot tillsammans med barnen eller njut av årstidernas skiftningar i den fantastiska miljön runt ån. På andra sidan järnvägsspåren befinner du dig direkt i Kronoskogen och via joggingspår och promenadstigar tar du dig snabbt ner till Ängelholms kilometerlånga stränder.

Planprogram för StationsområdetPDF

Brygga vid Stationsområdet

Förslag med brygga och glasskiosk i Järnvägsparken

Just nu

Stationsområdets ombyggnad är ett stort projekt som kommer att pågå under många år framöver. Hösten 2018 påbörjades de första byggprojekten.

Sockerbruket 11 - nya Saftstationen

Det första området som bebyggs på Stationsområdet är Sockerbruket 11. Området avgränsas av Nybrovägen i norr och Industrigatan i väster. Här bygger Ängelholmshem flerbostadshuset Nya Saftstationen med cirka 270 lägenheter, två LSS-boenden och verksamhetslokaler. Första inflyttning är planerad till våren 2021.

Läs mer om Nya Saftstationen på Ängelholmshems webbplatslänk till annan webbplats

Arkitektbilder på byggnader i Stationsområdet

Sockerbruket 11. Förslag av White Arkitekter.

Ängelholm 3:136 m.fl.

Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga parkeringshus i anslutning till järnvägen. Detaljplanearbetet pågår.

Läs mer om de pågående detaljplanernalänk till annan webbplats

Ombyggnation av Nybrovägen

Vatten-, dagvatten-, och spillvattenledningarna under Nybrovägen är gamla och behöver bytas ut. Ombyggnationen av Nybrovägen kommer att utföras i tre etapper. Dessutom kommer gatan att få ett helt nytt utseende med gång- och cykelbanor, smalare körbana, växt- och trädplanteringar vilket kommer skapa en säkrare trafikmiljö. Arbetet startade under hösten 2018.

Läs mer om ombyggnaden av Nybrovägenlänk till annan webbplats

Vilka typer av bostäder ska byggas?
När är bostäderna klara?
Kan jag ställa mig i bostadskö?
Vad menar ni med att det ska bli en "hållbar stadsdel"?
Finns det skolor i närheten?
Finns det förskola i närheten?
Vad kommer att hända med Järnvägsparken?
Var ska parkeringshusen stå?
Vad menar ni med att främja gång- och cykeltrafik?
Ni säger att det är nära till havet, men hur nära?
Hur tar jag mig över och under spåren?