Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

En politisk styrgrupp för olika aktuella större fastighetsfrågor bildades under våren 2017. Styrgruppen kommer till exempel behandla nytt Stadshus, användningsområde för befintligt Stadshus, användningsområde och eventuell ombyggnad av Parkskolan, renovering av Stadsbiblioteket.

Arbetet bedrivs i projektform och målet är att projektet ska leda till politiska beslut. Ambitionen är att nå en större samsyn i de aktuella frågorna.

Vilka ingår i styrgruppen?

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lars Nyander (S)
Linda Persson (KD)
Erik Sahlvall (L)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD)
PeO Jansson (EP)
Susann Sandström (V)

Styrgruppen för fastighetsfrågor

Tjänstepersoner

De kompetenser som behövs kommer att knytas till projektet utifrån behov.

Beslut kopplade till den politiska styrgruppen:

 • Parkskolan: Beslut har tagits om försäljning av Parkskolan (KS 2017-11-15 och KF 2017-11-27, se dnr 2017/758). Stadsbiblioteket: Beslut har tagits om att först ta fram en visionsskiss, därefter anlita en arkitekt som ska ta fram ritning och kostnadsbedömning, att därefter göra en beställning till Ängelholmlokaler om entreprenad av
 • Stadsbibliotek innehållande kultur och att ta fram en ersättningslokal för tillfällig evakuering. (KS 2017-12-13, se dnr 2016/913).
 • Stadshuset: Där beslut tagits om att handla upp en utredning avseende framtida användning av nuvarande Stadshus (KS 2017-08-13, se dnr 2015/123).

Nyheter om styrgruppen:

2017-12-13 Nu börjar framtidens Stadsbibliotek ta form
2017-09-27 Kommunen vann budgivning om Kronoskogen och Nybroskogen
2017-06-26 Styrgruppen på studieresa
2017-05-16 Resultatet av medborgardialog om Stadshuset fortsatta användning
2017-05-04 Första mötet för nya styrgruppen
2017-05-03 Ny politisk styrgrupp ska få fart på viktiga fastighetsfrågor

Genomförda aktiviteter

 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 5 april 2017.
 • Medborgardialog Stadshuset 3-4 maj 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 4 maj 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 16 maj 2017.
 • Studieresa och workshop politisk styrgrupp fastighetsfrågor 30-31 maj 2017.
 • Workshop politisk styrgrupp fastighetsfrågor 14 juni 2017.
 • Studieresa och workshop politisk styrgrupp fastighetsfrågor 20 juni 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 23 augusti 2017.
 • Studieresa politisk styrgrupp fastighetsfrågor 20 september 2017.
 • Föreläsningar och workshop politisk styrgrupp fastighetsfrågor 3 oktober 2017.
 • Möte och föreläsning politisk styrgrupp fastighetsfrågor 18 oktober 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 31 oktober 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 22 november 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 5 december 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 20 december 2017.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 24 januari 2018.
 • Studiebesök politisk styrgrupp fastighetsfrågor 7 februari 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 21 februari 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 21 mars 2018.

Kommande aktiviteter

 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 18 april 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 23 maj 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 20 juni 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 22 augusti 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 19 september 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 17 oktober 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 21 november 2018.
 • Möte politisk styrgrupp fastighetsfrågor 19 december 2018.

 

Relaterade dokument

ProjektplanPDF
Sammanställning studieresa 30-31 maj 2017PDF
Sammanställning studieresa 20 juni 2017PDF
Sammanställning studieresa 20 september 2017PDF
Sammanställning studieresa 6-7 februari 2018PDF