Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Mellan Mejeribron och Tegelbruksbron finns behov av att byta ut en äldre träspont som håller åkanten och gatan på plats. Detta för att säkra åkanten och gatan mot påverkan av åns rörelser.

En ny stålspont kommer att slås ner utanför den befintliga muren för att förstärka slänten. Det gamla räcket och pelarna kommer att bytas ut till ett nytt och trottoaren anpassas till det nya läget för sponten/kantbalken mot Rönne å.

Körbanans utseende kommer inte att ändras alls. Enbart trottoaren kommer att anpassas till de nya bredderna och förses med asfalt istället för de plattor som ligger där i dag.

Vad händer just nu?

Förberedande arbeten såsom avspärrning och vegetationsborttagning kommer att starta i mitten av oktober och sedan löper arbetet på. Under denna tid kommer parkeringen på Gymnasieskolan delvis stängas av för att etablera arbetsbodar och utrustning.

Trafiken kommer att gå som den gör nu dvs södergående körfält kommer att vara öppet för trafik söderut och den norrgående filen är avspärrad för trafik och hängnas in.

Tidplan

Besiktning av fastigheter startar V43.

V43 kommer det befintliga räcket att rivas tillsammans med de betongpelare som håller det på plats. Detta arbete utförs av ett företag specialicerat på rivning och sortering.

V44 - 45 kommer borttagning av sly samt ett antal pilar som står mitt i spontlinjen att göra. Man gör även en terass i å slänten som man kan arbeta från under spontningsarbetet.

Spontningsarbetet startar V48 - under denna tid kommer arbetet att bedrivas mellan kl 7 och 18 med undantag för fredagar som hålls arbetsfri. Dock kan förberedande arbeten att förekomma under fredagar.

Projektets utförandefas kommer att vara ca 6 månader.

Rivning och sortering av befintligt staket.

Nuvarande utseende på slänten ner mot Rönneå