Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Mellan Mejeribron och Tegelbruksbron finns behov av att byta ut en äldre träspont som håller åkanten och gatan på plats. Detta för att säkra åkanten och gatan mot påverkan av åns rörelser.

En ny stålspont (stålplank) kommer att slås ner utanför den befintliga muren för att förstärka slänten. Det gamla räcket och pelarna kommer att bytas ut till ett nytt och trottoaren anpassas till det nya läget för sponten/kantbalken mot Rönne å.

Körbanans utseende kommer inte att ändras alls. Enbart trottoaren kommer att anpassas till de nya bredderna och förses med asfalt istället för de plattor som ligger där i dag.

Vad händer just nu?

Trafiken kommer att gå som den gör nu dvs södergående körfält kommer att vara öppet för trafik söderut och den norrgående filen är avspärrad för trafik och hängnas in.

Spontningen har startat och bedrivs generellt måndag till torsdag kl 0700 - 1800. Dock kommer spontslagning att ske även fredagen V48, men då bara till kl 16.

Tidplan

Själva spontslagningen startar i mitten V48 och är beräknat till ca 2-3 veckors tid. Under denna tid kommer arbetet att bedrivas mellan kl 7 och 18 med undantag för fredagar som hålls arbetsfri. Dock kan förberedande arbeten att förekomma under fredagar.

Därefter vidtar rivning av befintlig mur och borrning av stabiliserande stag.

Under jul- och nyårshelgerna kommer det att vara avbrott i arbetena och de startar igen V2.

Projektets utförandefas kommer att vara ca 6 månader och beräknas vara klart under maj månad 2020.

Nerdrivning av spontplank pågår

Rivning och sortering av befintligt staket.

Nuvarande utseende på slänten ner mot Rönneå