Beskrivning av projektet

Det förekommer sprickbildning i körbanan på Kristian II:s, väg vilket beror på sättningar i slänten ner mot Rönneå. Trafiken har stängts av på delar av körbanan som en säkerhetsåtgärds för att inte förvärra problemet.

Avspärrningen kvar ett tag till

Rensningen av dräneringen i slänten har gett resultat, rörelserna har avstannat. Vil vill dock försäkra oss om att det inte är tillfälligt och försätter med kontrollmätningen över vintern då det brukar vara mycket nederbörd.

Kontrollmätningen kommer pågå fram till april 2020. Fram tills eventuella åtgärder är utförda kommer avspärrningen att vara kvar.

Sprickbildning i körbanan på Kristian II:s väg