Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Vattenledningarna i Munka Ljungby genomgår en uppdatering båda vad gäller kapacitet och utbyte pga ålder. Turen har nu kommit till Möllegatan.

Vad händer just nu?

Just nu schaktar vi för den nya huvudledningen på västra sidan av Möllegatan. Denna schakt drabbar framförallt de tre fastighetsägare som finns där. Privatpersoner märker det genom att delar av kyrkans parkering kommer att spärras av i omgång under tiden man går fram med ledningen. Parkeringsplatser ska alltid finns men i begränsad omfattning.

Avstängning av vatten

Då det blir aktuellt med inkopplingar och avstängning av vattnet kommer de berörda fastighetsägarna att meddelas separat några dagar innan.

Tidplan

V2 2020 startar vi schakten inne på Munka Ljungbygårdens fastighet samt kyrkans parkering.

Därefter sker renspolning av de nya ledningarna.

Efterår följer inkopplingar av huvudledningar och servislednignar till respektive fastighet.

Vi bör vara klara med arbena en bit in i februari.