Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Errarpsvägen är en gammal infart till Ängelholm och har därför delvis karaktären av en landsväg och är ovanligt bred för en gata i stadsmiljö.

Gatuutformningen inbjuder till hög hastighet och är inte heller utformad med separata gång- och cykelvägar.

I projektet ingår att bygga om gatan mellan Margretetorpsvägen och Norrlandsgatan så att en mer stadslik miljö erhålls samt att gång- och cykelvägar separareras från vägbanan.

Vad händer just nu?

Projektet är vilande och osäkerhet råder om tidplanen. Inget arbete, varken projektering eller utförande, pågår just nu.