Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Ledningsdragning


Vattenledningarna som ligger i Smaragdvägen, Sportvägen, Månstensvägen och Bärnstensvägen är i behov av renovering. Ledningarna lades ner när området uppfördes under 60- och 70-talet och det innebär att den tekniska livslängden börjar närma sig sitt slut. Ett flertal vattenläckor har förekommit i området och på några ställen är ledningsnätet förlagt på tomtmark och under befintliga byggnader. Därför skall nu dessa ledningar bytas ut till nya. Samtidigt som detta görs kommer spillvattenledningarna att renoveras med reliningsteknik.

Detta gör vi:

  • Byte av dricksvattenledning i gatan fram till tomtgräns.
  • För att kunna koppla vattnet till era fastigheter kommer det behöva grävas i anslutning till era tomter och i vissa fall även in på tomterna. Allt arbete kommer att återställas till befintligt skick. Innan arbetet inne på tomtmark påbörjas kommer vi kontakta er.
  • Markarbeten startar september 2019 med Intraprenad som entreprenör (Ängelholms kommuns egen entreprenadavdelning) och förväntas pågå under hösten 2019.