Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Cykling är en motionsform som är på stark frammarsch. De olika typerna av genrer inom cykling lockar fler och fler utövare i olika åldrar. MTB-cykling har varit tillåten i Kronoskogen inom en begränsad yta där man kunnat cykla fritt i skogen. Det blir allt vanligare att MTB cyklisterna även använder de befintliga motionsslingorna där andra motionärer går och springer vilket kan leda till kollisioner eller andra incidenter. För att undvika konflikter och olyckor vill Ängelholms Kommun utveckla Kronoskogen som rekreations och friluftsområde till att även inkludera MTB-cykling på separata sträckor.

Vad ska vi göra?

För att tillgodose ett växande intresse för cykling som motion och friluftsintresse vill Ängelholms Kommun anlägga MTB-slingor i Kronoskogen. En översiktlig arbetsplan har tagits fram i vilken 4 olika slingor är föreslagna med en total längd av ca 16 km MTB-slingor i olika svårighetsgrad. Arbetsplanen är ett levande dokument som den närmsta tiden kommer genomarbetas i olika samråd med olika intressenter i Kronoskogen för att skapa ett så hållbart MTB-stråk som möjligt sett till användande och skogsintressen.

Så här påverkas du

Vi hoppas att ni under byggtiden har överseende med de störningar i form av buller och begränsningar i framkomlighet som vi kan komma att orsaka under byggtiden. Vi kommer arbeta för att ni ska påverkas så lite som möjligt men det kan innebära att vissa leder kan vara avstängda i vissa perioder.

Tidplan

Samråd pågår under hösten 2019 och arbetet beräknas vara klart senast augusti 2020.

Projektet medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-flagga