Välkommen till chatten om Klippanvägens förlängning

Chatten är öppen tisdagen den 12 januari mellan kl. 18-20. Du hittar chatten i en svart ruta nere till höger på denna sida.

Chatten sker mellan varje enskild frågeställare och en politiker. Frågorna och svaren publiceras sedan efter hand på chattsidan. Givetivs publiceras inte ditt namn och du kan ange om du inte vill att din fråga ska publiceras.

Några saker att tänka på

  • Det du skriver blir offentligt för andra att ta del av.
  • Håll god ton.
  • Tänk på att det är många som vill chatta så avsluta chatten när du fått ditt svar.

Läs mer om vilka regler som gäller för chatten här. Länk till annan webbplats.

Här visas chattens frågor och svar

Under och efter chatten kommer vi publicera frågor och svar här. Tryck på plustecknet för att se svaren.

Det är svårt att få plats i rondellen och därmed 5 st ingångar till rondellen. Rondellen blir då stor. Skriv ditt förslag som del ditt inlägg till samrådet. Så får man titta på det en gång till. Det har diskuterats men svaret i planeringen så här långt har varit att den blir inte bra. Hälsningar Hans Åke Jonsson (C).


Se bullerutredning sida 4-5 så ser du vilka siffror som hämtats från trafikanalysen. Jag får be dig kontakta planenheten via frågeformuläret så kan de hjälpa dig, frågan är så pass teknisk och det handlar om dokumentets utformning. Hälsar Liss Böcker (C).

Det finns ett regelverk att förhålla sig till och denna väg är kommunen anvarig för. Hälsningar Liss Böcker (C).

Utfarten skall flyttas för paletten till mellan pannågatan och staffligatan. Paletten får då en egen utfart till Havsbadsvägen. Hälsar Hans Åke Jonsson (C)

Geotekniken längs ån har undersökts tidigare, en uppdatering av detta kommer att ske efter samrådet. Hälsar Hans Åke Jonsson (C)

Hur enskilda företag kommer att lägga sina transporter är svårt att säga. Infart till staden kommer ju att kunna ske via den nya pytterondellen och östergatan för den typen av transporter t.ex systembolaget. Ica kan väl vara en annan fråga, Trafiklösningar av denna typ byggs ju inte för enskilda affärer. Hälsar Hans Åke Jonsson (C)

Det är svårt att dra några direkta slutsatser kring trafikens utveckling av de mätningar som gjorts eftersom de inte är gjorda 1:1. (Man gjorde mätningar till trafikplanen 2011 och där går det tyvärr inte att utläsa de exakta mätpunkterna var.)
Men den generella känslan är att trafiken ökat. Vi är fler ängelholmare idag och ängelholmarna äger i dag fler bilar per person än då. Hälsningar Robin Holberg (M)

Nej , inte riktigt. Vi vill att trafiken kring stadsparken och stortorget ska minska, men samtidigt att man på något sätt ska kunna ta sig till resecentrum och havet men sist men inte minst kunna ta sig till den nya stadsdelen vid stationsområdet ca 2700 lägenheter. Hälsar Tomas Fjellner (M)

Vi tycker nog att ett kommunhuset passar väl in i visionen, lätt att ta sig till Kommunhuset. Vi tänker också bygga tre P-hus vid järnvägen just för att spara på markytan. Hälsar Tomas Fjellner (M)

Hej och tack för din fråga. Absolut ser vi detta . Men vi ser och hör också den positiva opinionen. Hälsar Liss Böcker (C)

Det blir en ny utfart mellan Staffligatan och Pannågatan direkt till Havsbadsvägen. Hälsar Hans Åke Jonsson (C)

Det är en väldigt detaljerad fråga men vad jag kan se så har vi inte en omöjlig höjdskillnad där den tänkta utfarten är planerad.

Ang höga hastigheter på havsbadsvägen så kommer de ju att begränsas av rondellen. Vidare så blir korsningen mer planerad än de existerande.

Hälsar Hans Åke Jonsson (C)

Tack för din synpunkt. Det är klart att trafiken utifrån som du nämner får det enklare. Vänliga hälsningar Hans Åke Jonsson

Grön oas vet jag inte om någon har pratat om, men om vi minskar trafiken vid stadsparken så kan vi göra mer intressanta saker där som är mer på de gåendes villkor. Det kommer att genomföras en medborgardialog av samhällsbyggnadsnämnden om den framtida stadsparken. Gångfartsområde är väl första steget, men vi resonerar också kring vilka konsekvenser det skulle få om man tog bort trafiken helt. Hälsar Robin Holmberg (M)

Vi vill flytta genomfartstrafiken från en av stadens mest centrala gator för att skapa mer utrymme för annat. Nu och i framtiden kommer många nya bostäder att byggas på den västra sidan av ån vilket kommer öka trycket ytterligare. Vi utesluter dock inte andra åtgärder som bidrar till minskad biltrafik. Finns flera åtgärder i Ängelholmspaketet som främjar gång och cykel. Hälsar Robin Holmberg (M)