Centrala parkeringsplatser

Här hittar du kartbild över våra centrala parkeringar, information om hur länge du får parkera och hur mycket det kostar.

Kartan visar centrala Ängelholm, och vilka gator och parkeringsytor som berörs av vilken avgift. Gula markeringar visar den dyrare avgiften på 1-12 kronor i timmen, och den lägre avgiften på 2-7 kronor i timmen markeras med rött. Ett grönt fält strax öster om centrum visar den nya avgiftsfria parkeringen på Åsbogatan. Karta/illustration.Förstora bilden

Karta över parkeringszoner i centrala Ängelholm.

Parkera i centrala Ängelholm

I centrala Ängelholm finns olika typer av parkeringar. Det finns avgiftsfria korttidsparkeringar där du får stå i högst 15 respektive 30 minuter. För parkeringar med avgift gäller en något högre avgift i centrum, gul taxa, och något lägre i områdena strax utanför centrum, röd taxa. Se karta med zoner.

 • Den första timmen är alltid avgiftsfri, och det alltid avgiftsfritt på helger och röda dagar.

Så länge får du stå på olika parkeringsplatser

 • På våra större parkeringsplatser och de flesta gatuparkeringar är det tillåtet att parkera i högst 24 timmar i följd.
 • På följande gator eller på del av gata får parkering dock ske i högst 3 timmar i följd: Södra vägen, Södra kyrkogatan, Järnvägsgatan, Norra kyrkogatan, Östra Kyrkogatan, Storgatan och Östergatan.
 • På Nya torg och p-platsen vid Industrigatan får parkering ske i högst 7 dygn i följd med 30-dagars kort.

Vad kostar det att parkera?

 • Första parkeringstimmen är avgiftsfri på alla kommunala parkeringsplatser.
 • På lördagar, söndagar, dag före röd dag och på röda dagar är det avgiftsfritt på alla kommunala parkeringar. Undantag är Hembygdsparken, där är det taxa alla dagar men första timmen är avgiftsfri.
 • För Gul zon, innersta centrum, taxan 12 kronor per timme eller 500 kronor för 30-dagarsbiljett. Du behöver betala avgift eller ha giltig biljett på helgfria vardagar mellan klockan 9 och 18. Ett 30-dagarskort för gul zon är giltigt på alla kommunala parkeringsplatser.
 • För övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser, Röd zon strax utanför centrum, är taxan 7 kronor per timme eller 300 kronor för 30-dagarsbiljett. Du behöver betala avgift eller ha giltig biljett på helgfria vardagar mellan klockan 9 och 18. Ett 30-dagarskort är giltigt på samtliga kommunala parkeringsplatser utom Kv Vakteln och Parkskolan.

Parkering för pendlare

Det finns flera parkeringsplatser för pendlare i behov av att kunna stå en längre tid. Här hittar du som pendlar med tåg eller samåker med bil parkeringsplatser.

 • Östra vägen-Bäckadalsvägen, cirka 1 kilometer från avfarten till E6:an vid Höja. Här finns avgiftsfri pendlarparkering där du kan stå upp till 24 timmar på helgfria vardagar. Helger och röda dagar är det helt fritt.
 • På Industrigatan 10, cirka 500 meter från Ängelholms station. Här får du stå i upp till 7 dygn med giltig 30-dagarsbiljett för röd och gul zon.
 • Parkering vid Barkåkra station. Här finns avgiftsfri pendlarparkering där du kan stå upp till 24 timmar på helgfria vardagar. Helger och röda dagar är det helt fritt.

Nya avgifter i centrum från 17 juni 2024

Den 17 juni börjar den nya parkeringstaxan gälla. Gul zon gäller i hela innersta centrum, på stadshusets parkering, Mejeritomten och längs Thulingatan. Den röda zonen utökas och omfattar nu också området mellan Havsbadsvägen och Idrottsgatan. På kommunens parkeringar är den första timmen avgiftsfri även framåt, oavsett zon.

I juni 2024 öppnar också en ny avgiftsfri parkering på Åsbogatan, se grön markering på kartan.

Kartan visar de nya parkeringszonerna som börjar gälla den 17 juni 2024.

Så tar du del av den avgiftsfria parkeringstimmen

Detta kan du göra via app, SMS, p-skiva eller biljett från parkeringsautomat. Vid betalning via app, SMS och p-automat kan du fortsätta din parkering mot avgift även efter att din avgiftsfria parkeringstimme passerat. Läs mer på följande sida om hur du betalar parkeringsavgiften.

Vill du endast ta del av den avgiftsfria timmen och inte använda de digitala tjänsterna eller p-skiva kan du använda papper och penna. Läs mer på följande sida om hur du använder p-skiva eller papperslapp.

Karta över centrala Ängelholm. Parkeringsplatser utsatta med P. Illustration.Förstora bilden

De större parkeringsplatserna som finns centralt i Ängelholm.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15