Renhållning och snöröjning

Du vill kunna cykla, ta dig fram med rullstol och barnvagn på våra gång- och cykelvägar. Du vill också kunna köra bil på våra bilvägar, oavsett väder. För att vi ska kunna ta oss fram säkert på vägarna behöver de vara sopade och snöfria.