Gatusopning

Gatusopmaskin gör rent en gata från grus och annat. Foto.

Sopning av gator, gång- och cykelvägar är uppdelad som vårsopning, sommarsopning och höstsopning. Här publicerar vi aktuell information under de perioder vi sopar gatorna.

Vårsopning 2024

Vårsopningen startar preliminärt vecka 11. Alla gator, gång- och cykelvägar samt parkeringar sopas.

Kommunen är indelad i åtta områden för gator och i lika många för gång- och cykelvägar. Vi sopar gator för sig och gång- och cykelvägar för sig. Nedan hittar du den preliminära turordningen.

Gång- och cykelvägar:

Här kör vi två maskiner parallellt, en i Ängelholm och en i följande områden och byar:

 • Skälderviken
 • Munka-Ljungby
 • Hjärnarp
 • Strövelstorp
 • Magnarp
 • Vejbystrand
 • Björkhagen

Gator:

 • Ängelholm
 • Hjärnarp
 • Munka-Ljungby
 • Strövelstorp
 • Vejbystrand
 • Magnarp
 • Björkhagen
 • Skälderviken

Parkeringsplatser och parkeringar längs gator stängs av löpande från och med vecka 13. Håll utkik efter skyltning och flytta gärna din bil så att vi kan komma fram och sopa riktigt rent.

Vårsopning

Vårsopningen startar så snart vädret tillåter under mars månad och avslutas under maj månad. Alla gator, gång- och cykelvägar och parkeringar sopas då.

Kommunen är indelad i 19 områden och ordningsföljden för sopningen varieras från år till år. Gång- och cykelvägar, infartsvägar och de större trafiklederna prioriteras alltid först varje år.

Gator och parkeringar kommer, där det står bilar parkerade, att stängas av och sopas efter att övrig sopning är klar.

Sommarsopning

Sommarsopningen sker två dagar i veckan under juni till oktober månad. Sopningen görs på vissa genomfartsleder och gator i områden med mycket träd som fäller löv på vägen.

Höstsopning

Höstsopningen startar när löven faller och pågår under december månad så länge snön inte fallit. Sopningen görs främst på gång- och cykelvägar och gator i områden med mycket träd.

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet eller tomt har också ett visst ansvar när det kommer till att hålla rent runt fastigheten. Det gäller bland annat sopning och snöröjning av gångbanor som ligger i direkt anslutning till tomtgränsen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-26