Lagakraftvunna detaljplaner

Här redovisas de tio senaste detaljplanerna som vunnit laga kraft. För äldre detaljplaner finns en karta där du kan söka fram den aktuella detaljplanen för ditt område. Om du inte hittar den detaljplan du söker eller har frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Förklaring:
DP=Detaljplan
ÄDP=Ändring av detaljplan

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24