Projekt Innotech Taskforce

Ängelholms kommun samarbetar med aktörer i Öresundsregionen i det EU-finansierade projektet Innotech Taskforce. Samarbetet ska bidra till den gröna omställningen genom att använda digital utveckling och innovation.

Digitala lösningar för hållbar utveckling

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaning och ett sätt att tackla den är genom digital utveckling och innovation. Det finns massor av spännande smarta digitala lösningar att använda, men det saknas ofta kompetens och grundläggande standarder. Det strävar Ängelholms kommun tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen med att försöka förändra.

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), EU.
Projekttid: 2023 till 2025.

Ängelholms kommun planerar att testa sensorer för vattentemperatur, vattenkvalitet, vattennivå i Rönne Å och fuktighet på fotbollsplaner. Syftet är att förstå vattnet bättre, för att kunna planera strategiskt och värna de ekologiska värdena.

En 3D-modell av Ängelholms kommun har tagits fram som ska användas som en digital kopia av staden där invånarna kan ta del av information i realtid på ett enkelt visuellt sätt. I 3D-modellen ska även sensorer kunna visa inomhusklimatet i tre av kommunens kontorslokaler.

För Ängelholms kommun har samarbetet så här långt lett till att Ängelholms kommun har skaffat en digital plattform för att kunna hantera sensorerna.

Projektpartners Innotech Taskforce

Gate 21, Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun, RISE, Tomelilla kommun, AKiLAY, DTU Compute, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Sjælland, Roskilde Universitet, We Build Denmark, Zealand Academy, DTU Construct, DTU Engineering Technology, och Gov Tech Midtjylland.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24