För exploatörer och markägare

En stadsdel byggs av många

Kommunen och andra aktörer ska arbeta tillsammans. Planerna som gäller för området och kriterierna som ger minskat exploateringsbidrag är viktiga verktyg och inspiration för exploatröer, markägare och andra som är med i utvecklingen av området.