Trafik och gator

Kommunikationerna till, från och i vår kommun är viktiga för oss. Vi satsar på bra gång- och cykelvägar och rättvis tillgång på kollektivtrafik. Hjälp oss att hålla Ängelholm helt och rent.