Grävtillstånd

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark krävs ett markavtal.

Så ansöker du om tillstånd

Du behöver göra två ansökningar när du ska gräva på allmän mark. Se överst på sidan.
För att få gräva i allmän mark måste du följa grävbestämmelserna för Ängelholms kommun. 

Viktigt veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var kommunens elnät för gatubelysning samt spill- och vattenledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa ledningar och du kan bli skadeståndsskyldig.

För att begära ut VA-kartor så måste du ansöka om detta via vår e-tjänst.

För utsättning av övriga ledningar måste du ansöka om utsättning på den så kallade Ledningskollen, länk finns nedan. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan eftersom det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan du kan börja gräva.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet från Ängelholms kommun. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Kommunens kundtjänst kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare.

Du kan behöva tillstånd från Polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen. 

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.  

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13