Håll koll på skymmande växtlighet

Träd och buskar kan utgöra en risk om de är i vägen för trafiken. Genom att hålla efter dina växter gör du ditt bostadsområde säkrare för trafikanter.

Rätt höjd på häcken för fri sikt i korsningar

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra för att öka säkerheten för gående och trafikanter. Till exempel klippa häcken så att den inte skymmer. Om det är fri sikt i korsningar är det lättare för trafikanter att upptäcka varandra i tid, och risken för olyckor minskar.

Högst 80 centimeter i korsningar och vid utfarter

I korsningar och vid utfarter får häcken inte vara högre än 80 centimeter för att sikten ska vara god. Hur långt sikten behöver vara fri beror på om det är en utfart eller en korsning, och vilken hastighetsbegränsning som råder.

  • Hörntomt vid korsning där maxhastigheten är högre än 30 km/h: 80 centimeter på höjden minst 10 meter åt vardera håll från korsningen.
  • Hörntomt vid korsning: 80 centimeter på höjden, minst sex meter åt vardera håll från korsningen.
  • Vid utfart: 80 centimeter på höjden, fri sikt minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Växter utanför tomtgränsen

Häckar, buskar och träd ska växa innanför din tomtgräns. Växer de utanför finns en risk för att de tvingar ut fotgängare eller cyklister på gatan, vilket i sin tur ökar risken för trafikolyckor.

Ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Om du har buskar eller träd som sträcker sig utanför tomtgränsen behöver du beskära dem så att inte trafikanter hindras eller riskerar att skada sig. Här finns också några mått att förhålla sig till:

  • Över en gång- och cykelbana måste det vara minst 2,6 meters fri höjd.
  • Över en körbana behöver det vara minst 4,7 meters fri höjd.

Förutom att växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan du indirekt bli skyldig till trafikolyckor. 

Planera framtida planteringar

Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst två meter innanför tomtgränsen och mindre växter minst 60 cm innanför. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att placera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13