Kommunen testar blinkande Herr Gårman-skylt

Från och med maj 2024 gör Ängelholms kommun ett test med så kallade "Herr och Fru Gårman"-skyltar som blinkar när en fotgängare eller cyklist närmar sig. Syftet är att bilister i god tid ska hinna sänka farten.

Sitter sensorn uppe eller inte?

Eftersom sensormätaren fortfarande är en prototyp som testas så händer det att den plcokas ner under en period för att sedan sättas upp igen. När den sitter uppe testas den i skarp miljö, och när den är nere så jobbar man med utveckling.

Följ projektet här på sidan.

Skyltarna finns vid övergångsstället i korsningen Skolgatan-Kamengatan, vid övergångsstället från Rönneskolan, mitt i centrala Ängelholm. Ovanpå Herr Gårman-skylten som markerar övergångsställe, sitter nu en liten låda som signalerar genom att blinka gult när en fotgängare eller cyklist närmar sig.

När skyltarna börjar blinka ska bilister reagera och i god tid innan övergångsstället hinna sänka farten.

Test av prototyp

Skyltarna är inte en färdig produkt som finns på marknaden än utan en prototyp som har tagits fram av Lifesensor Research, ett företag som utvecklar samhällsnyttig sensorteknik. Tekniken bygger på batteridrivna sensorer som känner av när en människa närmar sig, men är fortfarande i utvecklingsstadiet.

Skylten behöver testas i riktig trafikmiljö och Ängelholms kommun har gått in som samarbetspartner. Under ett år har skylten vid flera tillfällen suttit uppe i korsningen Östra vägen-Åsbogatan. Syftet har varit att testa den för att efterhand förfina och utveckla tekniken.

Sätt alltid säkerheten först

Sensorn med de smarta, blinkande skyltarna är framtagen för att få bilister att sänka farten och därmed minska antalet som dör eller skadas allvarligt i trafiken. Det är viktigt att understryka att skyltarna just nu är ett försök med en prototyp och att du som rör dig i trafiken, oavsett färdmedel, alltid har ett ansvar gentemot dina medtrafikanter.

Sätt alltid din och andras säkerhet först och kom ihåg att ha ögonkontakt och läsa av andra som rör sig i trafiken.

Hör gärna av dig med tankar och synpunkter!

Om du passerar övergångsstället, oavsett om det är till fots, till cykel eller som bilförare, får du gärna höra av dig till Ängelholms kommun med dina tankar.

Bild på så kallad herr gårman-skylt, alltså den blå trafikskylten för övergångsställe med en vit triangel i vilken en person går över ett övergångsställe. På stolpen ovanför skylten, sitter något som ser ut som en liggande, avlång solcellslampa. Från lampan sprids ett grönaktigt ljus. Till vänster om skylten syns kanten av en trafikerad gata i stan, med en cykelfil närmast trottoaren. Flera bilar kör bortåt i bild och byggnader syns längs gatans sidor. Strax bortom skylten syns också en orange trafikkon och ett mindre avspärrningsstaket på trottoarenn, men de har inget med skylten att göra. Foto.

Sensorn ovanför skylten börjar blinka när en fotgängare eller cyklist närmar sig. Just nu sitter den här skylten vid övergångsstället i korsningen Östergatan-Kamengatan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-05