Sponsring till elitidrott

Digitala tjänster för denna sida

Föreningar som bedriver elitidrott kan erhålla sponsormedel från kommunen. Hos förening som erhåller sponsormedel för individuell idrott ska föreningsmedlemmen vara skriven här i kommunen. För förening som erhåller sponsormedel för lagidrott måste föreningen ha sitt säte i Ängelholms kommun.

Sponsring till individuell idrott

Föreningar med medlemmar som bedriver individuell idrott kan ansöka om sponsormedel från kommunen. För att få ansöka om sponsormedel från oss måste medlemmarna det gäller vara skrivna här i kommunen. Medlemmarna måste delta på minst SM-nivå för seniorer.

Vad är individuell idrott?

Vår definition av individuell elitidrott är all idrott som inte definieras som lagidrott, samt idrotter där de individuella prestationerna summeras poängmässigt till en lagprestation, exempelvis bowling, friidrott och dubbelspel i tennis, badminton samt bordtennis.

Vad gäller för att få sponsring?

Idrotten ska ingå i Riksidrottsförbundets organisation.
Idrottsutövaren ska vara skriven i Ängelholms kommun och medlem i förening med säte i Ängelholms kommun.

Bedömning

Bedömningen gäller prestationer vid mästerskapet under föregående år.
Ranking sker i följande ordning, OS, VM, EM, NM och SM, där OS är högst rankad.
Föreningen gör en ansökan per person om föreningen erhållit mer än en medalj.
Ranking sker i följande ordning: Guld, Silver och Brons.
Flera medaljer på ovanstående nivåer är av betydelse vid ranking.

Om sökande under året deltagit i någon av ovan definierade tävlingar utan att få medalj kan det också vara meriterande för erhållande av bidrag. Konkurrensen mellan sökande avgör.

Utbetalning av sponsringsbidraget

Sponsringsbidraget betalas ut till den förening som den/de tävlande tillhör.
Sponsringsbidraget gäller för prestationer för föregående år eller säsonger som löper från året innan föregående år med avslut föregående år.

Ansökan

Den 30 september varje år är sista ansökningsdag för sponsring till individuell idrott. I god tid innan dess läggs en länk till e-tjänst för ansökan upp på denna sida.

Sponsring till lagidrott

Föreningar som bedriver lagidrott kan erhålla sponsormedel från kommunen. För att erhålla sponsormedel ska föreningen ha sitt säte i Ängelholms kommun samt uppfylla definitionerna för elitidrott och lagidrott.

Ängelholm kommuns definition av elitidrott?

Deltagande i högsta eller näst högsta nationella serien/divisionen för seniorspel för damer och herrar under förutsättning att det i aktuell idrott finns minst tre serier/divisioner.

Ängelholm kommuns definition av lagidrott?

Lagidrott definieras som en idrott som inte kan utövas enskilt och som bygger på en interaktion/samspel mellan de deltagande lagmedlemmarna som samtidigt befinner sig på en spelplan.

Vad gäller för att få sponsring?

Idrotten ska ingå i Riksidrottsförbundets organisation.
Föreningen ska ha sitt säte i Ängelholms kommun.

Bedömning

Sponsorpengar fördelas till lagidrott baserat på tre fasta kriterier samt en mediaanalys som mäter idrottsföreningens mediala exponering och genomslagskraft.

Idrottsgren - Idrottsgrenens relativa genomslag i media.

Serietillhörighet - Att ligga i den högsta serien ger mer exponering i media, lägre serietillhörighet innebär minskat medialt intresse och därmed minskat marknadsföringvärde.

"Ängelholm" ingår i idrottsföreningens namn - Bedöms ha betydelse för medieexponeringen.

Utbetalning av sponsringsbidraget

Sponsringsbidraget betalas ut till föreningen.

Ansökan

För sponsring till lagidrott görs ingen ansökan. Den 30 november varje år gör tjänstepersoner på Kultur och stad en bedömning över vilka föreningar som är berättigade sponsormedel. Bedömning sker enligt fastställda kriterier. Avtal skrivs med de föreningar som tilldelas medel.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08