Hej Ängelholm!

Den här sidan riktar sig till föreningar, företag, organisationer och andra aktörer i Ängelholm som vill sluta upp med kommunen i en hej-kampanj i höst. Kampanjen kommer att äga rum under Skåneveckan för psykisk hälsa den 7-13 oktober 2024. Syftet är att vi med gemensamma krafter ska uppmana så många som möjligt att hälsa på andra för att öka välbefinnande, trivsel och trygghet bland ängelholmarna.

Ett litet hej kan betyda mycket, inte minst för de som känner sig ensamma. Vi har alla ett behov av att känna oss sedda, framförallt om man känner sig ensam. Detta bekräftas av forskning som visar att när vi hälsar på varandra kan det bidra till att stärkta sociala band och ge en positiv påverkan på hälsa, trygghet och välbefinnande.

Hej-kampanjen är ett initiativ som ursprungligen kommer från Luleå kommun som vi nu ska pröva i Ängelholm. Kommunen samordnar kampanjen och välkomnar alla som vill vara med.

Det är upp till var och en som deltar att bidra till kampanjen utifrån sina egna förutsättningar. Kanske ser ni gemensamma nämnare med andra som är med där ni kan samverka och få era insatser att lyfta ännu mer. Det kanske till och med kan leda till att ni får en samverkanspartner som sträcker sig längre än kampanjen.

Om vi får fler att hälsa på varandra har vi kommit långt. Men vi kan också titta närmare var och en på vilka naturliga mötesplatser vi har. Kan vi utveckla dessa mötesplatser för att göra det enklare för ängelholmarna att komma närmare varandra? Det kan vara tillfälliga aktiviteter eller permanenta inslag som bjuder in till interaktion. Endast fantasin sätter gränser. Ett exempel från kommunen är de gula vänskapsbänkarna som togs fram förra året.

Välkommen till våra planeringsmöten!

Ängelholms kommun arrangerar planeringsmöten vid ett antal tillfällen fram till själva genomförandet av hej-kampanjen. Om ni är nyfikna och vill komma på ett möte kontakta vår psykiatrisamordnare Sara Gigja.

 • Onsdag 8 maj, 13:00 - 14:00 Hörsalen Stadsbiblioteket
 • Torsdag 30 maj,13:30 - 14:30 Hörsalen Stadsbiblioteket
 • Tisdag 18 juni, 13:30 - 14:30 Hörsalen Stadsbiblioteket

Kampanjmaterial

Kampanjmaterialet är inte helt färdigt, men en ordbild har tagits fram som man som deltagare i kampanjen kan börja använda redan nu om man vill. Ordbilden är fri att använda hur man vill med förbehåll att den inte placeras i direkt anslutning till Ängelholms kommuns logotyp. Vill man däremot placera den intill sin egen logotyp är det helt okej. Man får använda ordbilden hur länge man vill och man får ändra innehållet i pratbubblorna, ta bort eller lägga till egna pratbubblor som riktar sig till en särskild målgrupp.

Mer kampanjmaterial kommer.

Deltagare i hej-kampanjen

Ängelholms kommun:

 • Fritidsgårdarna
 • Biblioteken
 • Kultur och fritid
 • Stadsmiljö
 • Aktiviteter och stöd (äldreomsorgen)
 • Föräldrasupporten (individ- och familjeomsorgen)
 • Fältgruppen (individ- och familjeomsorgen)
 • Råd och stöd (individ- och familjeomsorgen)
 • Stöd- och behandlingsenheten (individ- och familjeomsorgen)
 • Barn- och elevhälsan (individ- och familjeomsorgen)
 • Hållbarhetsenheten
 • Utveckling och innovation (kommunledning)

Skåneveckan för psykisk hälsa

I Skåne arrangeras varje år en temavecka i samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Syftet är att uppmärksamma vårt psykiska mående. Under temaveckan den 7-13 oktober bidrar kommuner, organisationer och andra aktörer med lokala arrangemang på temat psykisk hälsa. Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan är samordnare för veckan som kallas för Skåneveckan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15