Elda utomhus

Här hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus i Ängelholms kommun.

Så håller du koll på brandrisk och eldningsförbud

Med torrt och varmt väder ökar risken för bränder och redan på våren kan det vara risk för gräsbrand beroende på hur torrt det är ute. Från och med den 1 april till och med den 31 oktober gör Räddningstjänsten (RSNV) brandriskprognoser dagligen för kommunerna i nordvästra Skåne. Brandrisken värderas i en skala från 1 till 5E där det skiljer sig åt vad som är tillåtet och inte på de olika nivåerna.

Gå in på deras webbplats för att se aktuell brandriskprognos för Ängelholms kommun och vad som gäller vid eldningsförbud.

Hur vet jag om det även är bevattningsförbud?

När det har varit varmt och torrt en längre period kan det hända att det både råder eldningsförbud och bevattningsförbud. Om det råder bevattningsförbud hittar du information om det på vår driftinformationssida.

Vanliga frågor och svar om bevattning och sinande brunnar

Får jag vattna min gräsmatta med vatten från ån?

Att använda ytvatten från ån räknas till vattenverksamhet och du behöver vända dig till Länsstyrelsen för att få svar.

Får jag vattna min gräsmatta med kommunalt vatten?

Så länge kommunen inte har gått ut med bevattningsförbud får du använda det kommunala vattnet fritt. Vi bör däremot vara restriktiva med att använda dricksvatten till att vattna gräsmattor. Dessutom mår gräsmattan bäst av att inte vattnas, då rötterna kan vändas uppåt vid bevattning och skadas av torkan.

Kan kommunen hjälpa till med vatten om min enskilda brunn sinar?

Ta kontakt med kommunens kundtjänst för att få svar:

Grillplatser på allmän plats

På allmän plats runtom i kommunen har vi fasta grillplatser som är till för gemenskap och trivsel för dig som invånare eller besökare. Att äta ute tillsammans med vänner och familj är trevligt för alla åldrar. Och visst smakar det alltid extra gott?

Om grillen är upptagen får man gärna dela med sig till fler sällskap. Grillplatsen ska hållas välstädad och fin efter man använt den. Se till att elden är släckt innan du lämnar.

Men tänk på vad det är för väder. Är det mycket varmt och torrt kan det vara eldningsförbud. På RSNV:s webbplats ser du vilken brandrisk det är just nu och vad som gäller vid eldningsförbud.

Elda trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall. Istället ska du återvinna det antingen genom att lämna det till Återvinningscentralen, lägga det i trädgårdstunna från NSR eller kompostering.

Allemansrätten om eldning

Lägerelden sätter krydda på friluftslivet men allemansrätten innebär ingen självklar rätt att göra upp eld. När du eldar har du skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter. Håll koll på RSNV:s webbplats om det råder eldningsförbud och vad som gäller.

I Ängelholms kommun finns lokala ordningsregler om vad som gäller för eldning på stränder och angränsande strandområden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-04