Badtemperatur och vattenkvalitet

Här hittar du information om temperatur och vattenkvalitet vid Ängelholms utomhusbad.

Regelbundna mätningar

Ängelholms kommun hämtar data med hjälp av dels Hav- och vattenmyndigheten, dels Bjäre Kraft.

Badvattentemperaturer

Här ser du aktuell vattentemperatur på några av Ängelholms badplatser.

Laddar..
Laddar..
Laddar..
Laddar..

Badvattenkvalitet

Hav- och vattenmyndigheten tar regelbundet vattenprover från juni till augusti. Här hittar du de senaste resultaten för kommunens badplatser.

Provtagning av badvattenkvalitet görs kontinuerligt längs Ängelholms stränder under sommarsäsongen. Publiceringen av analyserna syns sedan cirka tre dagar efteråt på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länken längre ner.

Provtagningarna avser att undersöka halten av bakterier (enterokocker och e. coli), eventuell algblomning samt vattentemperaturen. 

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Röd flagg

Den röda flaggan hissas om livräddarna på plats bedömer att badförhållandena är farliga. Det är till exempel när vi varnar för starka strömmar eller otjänligt badvatten. När livräddarna slutar för dagen kan de lämna kvar den röda flaggan om de bedömer att det fortfarande finns en risk med att bada. Livräddarna är på plats på vissa av våra stränder under sommarsäsongen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15