Leder och motionsslingor

Att vandra längs Skåneleden är ett exempel på en spännande aktivitet som visar upp den vackra mångfalden av natur kring Ängelholm. Men det finns mycket annat att göra också. På den här sidan hittar du information om motionsslingor, vandringsleder och cykelleder.

Nybroskogen, elljusslinga

Vid Roddklubben i Ängelholm (2,5 km)

Munka Ljungby, elljusslinga

Munka Ljungby (2,0 km)

Hjärnarp, elljusslinga

Hjärnarp (1,2 km och 1,7 km)

Kronoskogen

Dessutom finns fyra olika spår i Kronoskogen. Dessa spår är inte belysta.

 • Blå spåret (2,8 km)
  En kortare runda som följer naturstig genom bland annat tät granskog och upp på tallbeklädd sandvall. Skåneleden Skåneledens slutetapp på SL1 Kust-kustleden passerar Kronoskogen strövområde och följer delvis andra stigar i området innan den tar slut vid Ängelholms järnvägsstation.
 • Gula spåret (6 km)
  Leden följer grusvägar och stigar genom en björkallé, granskog och blandskog. I öster mot Banskolan finns några mindre backar att ta sig uppför och även upp och nedför sandvallarna i mitten av området, men annars går leden på flack mark.
 • Röda spåret (7 km)
  Leden går till största del genom naturreservatet. Leden går dels genom det mer öppna sanddynelandskapet och dels genom gran- och tallskog. Det finns partier på delar av leden som under de blötare perioderna på året kan svämma över och bli svårframkomliga. Eftersom det till stor del är naturreservat gäller särskilda regler här, om du är nyfiken finns mer information på Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats, länk finns längre ner på sidan.
 • Vita spåret (9,2 km)
  Den som vill utmana sig i backträning ska ta sig till den vita leden längst västerut mellan Råbocka camping och Lasarettslinjen. Här går det att ta sig fram och tillbaka över de gröna sandvallarnas branta sluttningar. Var uppmärksam på att leden här går genom terrängcykelområdet och att du därför även kan möta cyklister i spåret.

Spåren utgår från Råbocka (Malavägen). På flera ställen finns ingångar till skogen med kartor över lederna och anslutande stigar till flera av dem.

Skåneleden

Att vandra längs Skåneleden är spännande och ger dig en chans att verkligen uppleva den otroliga mångfald av natur och kulturupplevelser som Skåne har att erbjuda. Skåneleden är mer än 100 mil lång och uppdelad i 89 dagsetapper. Den är indelad i fem delleder som sitter ihop i ett gemensamt ledsystem. Utanför Ängelholm finns 12 km vandringsled mellan Björnamossa och Koarp. Etappen ingår i sträckan SL1 kust till kust (Torekov-Sölvesborg). Övernattningsställe finns i Björnamossa.

Ottos runda

En året-runt-vandring på 10 km i Kronoskogen och längs Rönne å. Vandringen startar vid Stortorget / Turistbyrån och är markerad med en gul, vandrande lergök. Ingår i IVV - Internationella Folksportförbundets vandringar.
Stämpel finns på Turistbyrån.

För att se Ottos runda på en karta går du till Ängelholmskartan och väljer att aktivera kartlagret Sport/motion/friluftsliv - Vandringsleder. Fäll ut denna flik och bocka för lagret med "Ottos runda 11,1 km".

Örjabäcksleden

4,5 kilometer lång vandringsled mellan byarna Ausås och Strövelstorp. Vandringen innehåller kulturell och historisk information längs ledens sträckning. Mer information finns på Strövelstorps Byalags hemsida.

Vegeåleden

Leden startar vid Vegeåns mynning i Utvälinge och sträcker sig till Bankvägen inne i Strövelstorp, ca 8 km. Går förbi Vegeholms slott och ansluter i Strövelstorp till Örjabäcksleden på 4,5 km till Ausås. Ingår i IVV - Internationella Folksportförbundets vandringar.

Kronoskogen

Ladda ned informationsfolder och karta genom Stiftelsen Skånska Landskap som har hand om vandringsleder.

Djurholmen strövområde

Vid Djurholmamossens naturreservat finns markerade vandringsleder i skogarna längs Hallandsåsens södra sluttningar. Lederna sköts av Stiftelsen Skånska Landskap.

Munka Möllestig

En 2,5 kilometer lång sträcka från Nya Mölla till Lunnamöllan i Munka Ljungby. Munka Möllestig är en natur- och kulturstig, längs sträckan har det genom tiderna legat fem möllor som alla har märkts ut med informationsskyltar längs vägen.

Lergöksrundan

Lergöksrundan är en 16 km lång cykelstig. Den slingrar sig både längs med havet genom Kronoskogen, men även inne i Ängelholms tätort.

Kattegattleden

En 37 mil lång näst intill bilfri cykelled med unikt havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr, hela vägen genom Halland.

Cykelspåret Haparanda - Ystad

Cykelspåret är en cykelled som följer Sveriges kuster. Huvudsträckningen är cirka 250 mil lång och går mellan Ystad och Haparanda. Leden anlades av Cykelfrämjandet.

Terrängcykling i Kronoskogen

I Kronoskogens naturreservat finns det ett avsatt område för terrängcykling, se karta. Inom området får man fritt cykla i terrängen. Du får även cykla på Malavägen, Lasarettslinjen samt Blocklinjen. Cykling på övriga motionsstigar är inte tillåtet.

I kommunen finns två olika aktivitetsrundor för att locka till utomhusträning och rörelseglädje.

Hjärnarp

Vid motionsspåret i Hjärnarp finns aktivitetsrundan "Puls & Styrka". Den består av tolv olika skyltar med styrkeövningar i två nivåer. Jogga eller gå rundan och stanna till vid skylten och gör övningen efter din egen förmåga.

Ängelholm

Vid Skateparken i Ängelholm finns aktivitetsrundan "Varje steg räknas" som består av tolv olika skyltar med instruktioner: Sex stycken med rörelseövningar och sex stycken med samarbetsövningar. Övningarna är enkla och visas i olika varianter för att passa alla. Ta med en kompis, förälder eller varför inte hela skolklassen och testa rundan!

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-03