Uthyrningsregler för Gamla rådhuset

Som utställare är det viktigt att du känner till regler och praktiska detaljer kring utställning i Gamla rådhuset.

Regler och praktisk information för dig som är utställare

Nycklar, larm och lås

Nycklar kvitteras ut i stadshusets reception alternativt vid genomgång i utställningslokalen i samband med utställningsstart.

Larmkod och instruktioner lämnas vid nyckelkvittens. Utställare och kultursamordnare avtalar tid för praktisk genomgång på plats i rådhuset. Larmet skall alltid kopplas till när huset är obemannat. Om larmet går igång av misstag ring numret nedan.

Dörren på baksidan är en nödutgång och skall hållas stängd.

Utställningsavgift

Utställningsavgift 500 kronor/period betalas enligt information vid bokning.

Brandsäkerhet

Internt brandlarm, brandsläckare och brandfilt finns i lokalen. Brandskyddsinstruktioner undertecknas i samband med nyckelkvittens.

Parkering

Parkering utanför rådhuset är endast tillåten vid lastning och lossning av utställningsmaterial.

Bemanning och försäkringar

Utställare ansvarar själv för öppettider och bemanning samt att gällande försäkring för utställningen finns.

Marknadsföring

En kort beskrivning, inklusive digital affisch, av utställningen lämnas till kultursamordnare innan utställningen öppnar. Vi ombesörjer distribution av affischen till Ängelholms stads- och närbibliotek. Övrig marknadsföring, som vernissageinbjudningar och ytterligare affischering ordnar varje utställare själv.

Skyltskåp, gatupratare och beachflaggor finns tillgängliga för rådhuset utställare.

Upphängning, spotlights, podier och montrar

I första hand skall taklisten användas vid upphängning av bilder. Krokar till listen finns i lokalen. Övrig upphängningsutrusning håller utställare själva med. 15 spotlights samt ett antal podier finns tillgängliga i lokalen.

Wifi och AV-utrustning

Engelholm-Surfzon finns tillgängligt som nätverk och en projektor finns installerad i utställningslokalen. Utställare behöver dock ha egen dator för att ansluta till utrustningen. Instruktioner lämnas vid behov.

Städning och interiör

Utställare ansvarar för att lokalen hålls städad och lämnas i ursprungligt skick. Städutrustning finns i skrubben bredvid toaletten. Förändringar i interiören får inte ske. Felaktigheter i el, VA mm skall meddelas direkt till kommunens kundtjänst.

Levande ljus och marschaller

Om marschaller används utanför entrén ska de placeras i hållare en bit upp från marken. Utställare ansvarar för eventuellt användande av marschaller.

Vigselrum och silverutställning

Vigselrummet med silverutställningen ska hållas öppen och tillgänglig för besökare vid utställningar i huset. Strömbrytare till monterbelysning finns i entrén. Inbokade vigslar under utställningsperioderna handhas av kommunens vigselförrättare.

Efter utställningsperioden

Efter utställningsperioden återlämnas nycklarna i stadshusets reception. Vi vill gärna ha statistik efter utställningen. Rapportera uppgift om antal besökare till kultursamordnare efter utställningens avslut.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08