Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen lyfter viktiga ungdomsfrågor. Vår ungdomssamordnare ansvarar för gruppen och ser till att den utvecklas och når sina mål

Vad är ungdomsgruppen?

Ungdomsgruppen i Ängelholm är den plattform där den samlade professionella kompetensen kring barn- och ungdomar möts för att utbyta information, samverka, utveckla och initiera insatser i barn och ungdomsfrågor. Ungdomsgruppens representanter kommer från Ängelholms kommun, polisen, Svenska Kyrkan Ängelholm samt Ungdomsmottagningen.

Vill du veta mer om Ungdomsgruppen så kontakta Åsa Williamsson i fältgruppen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-09