Uppleva Rönne å

I ett kommunövergripande projekt med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden syftar förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjöarna till att undersöka hur Rönne å och Ringsjöarna kan bli attraktiva destinationer för fiske- och naturturism.