De första av 1000 träd planterades

Utsikt över skog och kullar

De närmsta tio åren planerar Ängelholms kommun och Ängelholmshem att plantera 1000 träd tillsammans. I tisdags, den 27 mars, planterades projektets första träd vid Papegojan och Skateparken.

Träd i stadsmiljö har en positiv påverkan på ekosystem, folkhälsa, trivsel och trygghet och får därför en allt större betydelse i stadsplanering. Ängelholm är inget undantag, de närmaste 10 åren planerar kommunen och Ängelholmshem att plantera 1000 träd tillsammans.

Nu är de första träden i marken. Ängelholmshem planterade träd på bostadsområdet Papegojan och Ängelholms kommun planterade åtta träd intill Skateparken.

– Vi gör det ihop och planterar till att börja med på ytor nära varandra för att hitta synergieffekter och på platser där det ska få ett större genomslag och mervärde, säger Annica Jörgensen som är projektledare för Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun planterar träd varje år, inom kommunens tätorter, men att plantera 100 träd om året under en tioårsperiod är betydligt fler än vad man brukar plantera i Ängelholms kommun. Under projektets gång är det flertal olika trädslag som ska planteras, både stora och små likväl som inhemska och mer exotiska arter.

"I tisdags planterade vi åtta träd, Katsura och Manchurisk valnöt. Det är två exotiska trädslag som passar bra i det blöta underlaget kombinerat med full sol, som råder just vid Skateparken"

säger Annica Jörgensen.

Ängelholms kommun planterar träd varje år, inom kommunens tätorter, men att plantera 100 träd om året under en tioårsperiod är betydligt fler än vad man brukar plantera i Ängelholms kommun. Under projektets gång är det flertal olika trädslag som ska planteras, både stora och små likväl som inhemska och mer exotiska arter.

Anders Davidsson (M) ordförande i miljö- och tillståndsnämnden. Foto.

Anders Davidsson (M) ordförande i miljö- och tillståndsnämnden tog det första spadtaget. Foto: Caroline Benson/Ängelholmshem

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-03