Ansök om pengar från Ängelholms kommuns visionsfond

Vill du testa en idé? Något som engagerar och bidrar till visionen "Ängelholm gör det omöjliga möjligt"? Från Visionsfonden Ängelholm kan du ansöka om upp till 20.000 kronor för att förverkliga just din idé.

Två glada unga kvinnor med mössa blickar snett uppåt inomhus som för att hitta idéer. Foto.

Visionsfonden Ängelholm är till för dig som har en idé för att utveckla och förändra Ängelholm. Vi stöttar modiga idéer som uppmuntrar samarbete och samhörighet men också förverkligandet av drömmar.

Visionsfonden Ängelholm finns för att vi vet att invånarna och organisationerna har driv, motivation och ambition att förändra Ängelholm i riktning mot Vision 2035 Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Du kan söka upp till 20.000 kronor för ditt projekt.

Alla projekt bedöms utifrån nyttan för Ängelholm - hur blir det bättre för invånarna? Vi ser gärna att projektidén bidrar till ökad samhörighet mellan människor eller nya samarbeten.

Viktiga datum för ansökan

Två gånger om året går vi igenom de ansökningar vi fått in. Vi tar hand om din ansökan på det närmsta kommande datumet enligt listan.

 • 1 mars 2024
 • 27 september 2024

Så går det till att söka om pengar från Visionsfonden Ängelholm

 • Du kan vara privatperson, organisation, företag eller förening.
 • Projektet måste genomföras inom Ängelholms kommun.
 • Pengarna får inte gå till att köpa in utrustning.
 • Projektet får inte ligga för nära något som redan görs inom företaget, föreningen eller organisationen.
 • Projekt som bedöms kunna genomföras inom sökandens befintliga resurser beviljas inte medel.
 • Endast en person kan söka medel för samma projekt.

(Du behöver inte vara folkbokförd i Ängelholms kommun för att söka)

 • Det ska gynna invånarna i Ängelholms kommun.
 • Det ska bidra till att utveckla Ängelholms kommun.
 • Projektet ska vara innovativt, inkluderande, kreativt och/eller kulturellt nyskapande.
 • Bidra till nya samarbeten eller ökad samhörighet mellan människor.
 • Ha ett tydligt start- och slutdatum.
 • Projektet ska ha en tydlig budget med flera olika kostnadsposter.

Du ansöker om stöd från Visionsfonden Ängelholm på engelholm.se via en e-tjänst. Innan du börjar fylla i din ansökan kan det vara bra att förbereda sig.

Ansökan är uppdelad i fyra rubriker med frågor om dig som idégivare, om din idé , om din projektplan och om visionen Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Ungefär så här ser frågorna ut.

1. Om dig som har en idé

 • Vem är du och hur kan vi nå dig?
 • Företräder du en organisation, företag eller förening?

2. Om din idé

 • Varför är ditt projekt bra för Ängelholmarna?
 • Hur bidrar projektet till att utveckla Ängelholms kommun?
 • Vilket ord passar bäst in på din idé? (innovativt, inkluderande, kreativt och/eller kulturellt nyskapande)
 • Hur skapar ditt projekt mer samhörighet mellan människor eller nya samarbeten?

3. Om din projektplan

 • Startdatum och slutdatum
 • Budget för projektet
 • Genomförs projektet i Ängelholms kommun?

Andra viktiga frågor om projektplanen

 • Är du beredd att göra en slutrapport från projektet och dokumentera det med exempelvis foto och film?
 • Kommer ditt projekt starta inom 6 månader och avslutas inom 12 månader från det du fått pengar? Det innebär att projektet inte får ha startats innan du fått medel ur visionsfonden.
 • Visionsfonden Ängelholm kan inte ge pengar till ditt projekt om du samtidigt söker pengar från andra kommunala verksamheter. Dubbelfinansiering är då inte tillåten.
 • Om jag ska marknadsföra projektet måste det framgå tydligt att det drivs med stöd av visionsfonden.

4. Om din koppling till visionen

Bedömningen där vi tittar på ditt projekt grundar sig i visionen Ängelholm gör det omöjliga möjligt och visionsområdena.
Här får du gärna skriva om hur din idé passar in gentemot visionen.

 • Ängelholm gör det omöjliga möjligt

Vision 2035 säger att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm.
Det här menar vi:

 • Mod att tänk nytt

I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Vi vågar testa och tänka annorlunda. Vi gör det unika och det oväntade. Vi är banbrytande och har mod att utmana. Ängelholm är människor som vill utveckla och utvecklas. Vi är ständigt i rörelse och bejakar nya idéer och initiativ. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm.
Här finns plats för det omöjliga

 • Tillsammans händer det

Det är människorna som driver Ängelholm framåt. I Ängelholm är det lätt att mötas över gränser och mellan oss skapas förtroende och gemenskap. Vi vet att vi är bäst tillsammans. Vi skapar framåtdriv och upplevelser med något för alla. Genom dialog och medskapande är vi många som får det att hända.
Här finns plats för engagemang och upplevelser

 • Plats för liv

Ängelholm är en plats skönhet och njutning i särklass - det vet alla, inte bara vi som bor här. Vattnet strömmar genom hela kommunen och ger glädje och energi till invånare och besökare. Den blå kraften och det gröna lugnet – havet, skogen och ängarna - är värden som vi vårdar och utvecklar. Närhet till både stad och landsbygd skapar unika möjligheter för vår gemensamma utveckling.
Här finns plats för skönhet och liv

Din ansökan går igenom tre steg innan du får ett beslut.

 • I det första steget ser visionslotsen så att allt är rätt ifyllt.
 • I det andra steget granskar en grupp bestående de flesta av kommunens högsta chefer och ett kreativt råd med Ängelholms Näringslivs VD och chefen för Kultur & Stad.
 • Sista steget är kommunstyrelsens arbetsutskott som består av folkvalda politiker. Här fattas det slutgiltiga beslutet.

Du blir kontaktad om din ansökan behöver kompletteras eller om vi behöver veta mer om genomförandet av ditt projekt.

Beviljade projektidéer 2023

Här ser du vilka projekt som har beviljats medel från Visionsfonden 2023.

Robotar ska kunna fjärrstyras och användas i ett spel där deltagare från olika delar av världen till exempel ska kunna tävla med robotarna som tar sig genom hinderbanor i Ängelholm eller löser uppgifter tillsammans. Projektet genomförs för att skapa ett intresse för fysik, matematik och robotik bland ungdomar.

En glittrande kväll i Hembygdsparken där lokala artister, amatörer och sångsugna i alla åldrar tilsammans sjunger allsång, och bjuder publiken på en energigivande upplevelse. Allsång blandas med show, kör, dans, solister, musiker och skoj.

På en plats i Ängelholm ska barn och vuxna kunna mötas och bygga Lego tillsammans med Ängelholm som tema. Var och en får bygga sin del av Ängelholm som kan vara något befintligt som byggnader, natur eller infrastuktur, något historiskt eller visionärt.

Barn och ungdomar får lära sig vad man kan göra med vatten som är det viktigaste vi har. Ett slabblabb ska sättas upp i en lokal i Hembygdsparken där alla som vill får komma och bygga vattenbanor eller andra modeller för att lära sig om vatten, leka och labba.

Projektet utreder om det är möjligt att bygga badhytter i tidstypisk 1920-tals design på stranden norr om Klitterhus, som omklädningshytter för allmänheten.

Under fyra kvällar kommer människor i Ängelholm med olika kulturell bakgrund presentera sitt ursprungslands kultur genom exempelvis mat, hantverk, artister, kläder, med mera. Vid varje tillfälle kommer det även visas olika aspekter av den svenska kulturen.

Genom att kombinera digitala kartor, guider och instruktionsvideos med Ängelholms natursköna platser ska projektet främja stressreducering och återhämtning för användarna.

På en digital och fysisk karta ska man kunna se kulturutövare i Ängelholm för att lättare kunna hitta och besöka dem.

Beviljade projektidéer 2022

Här ser du vilka projekt som har beviljats medel från Visionsfonden 2022.

Genom att skapa en mässa som samlingsplats för unga företagare (UF-mässa) i Ängelholm får invånare, privatpersoner och företagare möjlighet att möta unga entreprenörer som snart kan börja jobba eller driva företag i Ängelholm.

Projektet Bjäre Wine Country ska synliggöra vingårdar och vinodlare på Bjärehalvön för att skapa kontaktytor och samarbeten mellan odlare, näringsliv och andra intressenter för en mer levande landsbygd.

Den kreativa miljön i Soso (Söder om Stortorget) behöver utökas med fasadmålning. Ett trefasuttag behöver installeras någonstans längs gatan för att fler aktörer som till exempel food trucks ska kunna bedriva verksamhet här.

En kreativ mötesplats ska skapas där unga i ålder 13-20 kan träffas och laga, fixa och dekorera sina kläder, främst jeans. Här ska ungdomarna även kunna lämna in ett par jeans som man inte använder och i utbyte hämta ut ett par man vill använda som någon annan har lämnat in.

En designbasar med genomförande i maj 2022. Projektet ska bidra till att lyfta kreativiteten i Ängelholm och skapa en naturlig samlingsplats för kreatörer.

Önskan är att skapa en fysisk mötesplats för alla som är intresserade av digital teknik där första steget är ett digitalt upprop.

Konstworkshops med genomförande sommaren 2022 som är kostnadsfria och öppna för alla åldrar. Evenemanget syftar till att uppmuntra kreativa invånare att hitta sin passion för konst och utveckla ett nätverk med invånare som vill vara med och utveckla Ängelholm.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07