Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Spännande lyft när Haradalsbron kommer på plats

Drönarbild över Rönneå där Haradalsbron ska anläggas. Brofundamenten är anlagda. Foto.

Här ska Haradalsbron gå. Ett stort förarbete är gjort med brofundamenten.

Haradalsbron, en ny gång- och cykelbro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen ska lyftas på plats den 18 och 19 oktober.

Hembygdsparken och Nybroskogen är två omtyckta och välbesökta platser i Ängelholm. Nu knyts de ihop med en gång- och cykelbro. Bron ska göra det enklare att ta sig mellan Ängelholms östra delar och havet och fler ska kunna röra sig nere vid åns vattenbryn.

Ett stort förarbete är gjort, rejäla brofundament är på plats på båda sidor av Rönne å, nu saknas bara själva bron. Den kommer den 18 och 19 oktober, direkt från fabriken i Halmstad.

Hembygdsparkssidan - bästa platsen för åskådare

Nyfikna och engagerade invånare är välkomna att följa lyftet. Åskådare hänvisas till den sidan av Rönne å som vätter mot villaområdena och Hembygdsparken. Den andra sidan- mot Nybroskogen är arbetsplats och inte möjlig att stå på.

Haradalsbron är del av Ängelholmspaketet

Bron är en del i arbetet med Ängelholmspaketet som handlar om att skapa enklare, tryggare trafiklösningar. Bron är en av flera trafiklösningar i Ängelholmspaketet som ska uppmuntra fler i Ängelholm att välja cykeln och på längre sikt minska antalet bilar inne i centrala Ängelholm.

Bron kommer att göra det enklare att ta sig till havet och andra delar av Ängelholm. Detta är r en av flera trafiklösningar i Ängelholmspaketet som ska skapa enklare, tryggare och mer attraktiva trafiklösningar i Ängelholm.

Ängelholmspaketet rör på sig och det är extra roligt när arbetet blir så här tydligt för Ängelholms invånare. Ännu en bro kommer på plats över Rönne å och med Haradalsbron skapar vi en efterlängtad genväg till både hav och skola, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Brofakta

  • Bron kommer att vara 87 meter lång mellan de 18 meter höga pylonerna.
  • Tre meter bred för gående och cyklister.
  • Bron blir en så kallad snedkabelbro med bakåtförankring i marken på båda sidor av ån.
  • Bromaterialet kommer i huvudsak vara trä, stag med mera kommer att vara i stål. Färg kommer att vara likt Pyttebron dvs lite åt det roströda hållet.
  • Belysningen kommer att vara dämpad vid lågtrafik och rörelsestyrd vid användning för att värna djurlivet i området.
    På östra sidan i Hembygdsparkens skog kommer bron att hamna bra i höjd med anslutningen då denna sida är högre än den västra.
  • På den västra sidan i Nybroskogen förlängs brobanan något och avslutas med en ramp för att ta upp höjdskillnaden.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-17