Sex trädstammar sedda ur ett grodperspektiv. Grönt lövverk mot blå himmel. Foto

1000 träd

Träd i stadsmiljö får allt större betydelse i stadsplanering och Ängelholm är inget undantag. Under en tioårsperiod från 2024 till 2034, planerar vi att plantera 1000 träd tillsammans med bostadsbolaget Ängelholmshem.

Träd spelar en viktig roll både vid värmeböljor och kraftiga regn. Träd bidrar också till att skapa trivsamma stadsrum och bostadsområden. Att kommunen planterar träd är i sig inget nytt, men att plantera 100 träd om året under 10 år är betydligt fler än vi brukar plantera. Under projektets gång är det flertal olika trädslag som ska planteras, både stora och små likväl som inhemska och mer exotiska arter.

Vi strävar efter att plantera enligt den så kallade 3-30-300-modellen, myntad av Cecil Konijnendijk som är hedersprofessor i Urban Forestry på universitetet i British Columbia i Kanada. Målsättningen med modellen är att varje medborgare ska se minst 3 träd från sin bostad, att varje kvarter i Ängelholm har en krontäckning på minst 30 % och att det maximalt ska vara 300 meter mellan bostäder och grönområde i kommunen.

Här har vi planterat träd:

 • Ängelholms skatepark, bostadsområde Papegojan
 • Möllebackens förskola
 • Bostadsområde Kulltorp
 • Bostadsområde Sockerbruket

Exempel på trädslag som planterats:

 • Katsuraträd
 • Tokyokörsbär
 • Tårbjörk
 • Jättevitoxel
 • Tulpanträd
 • Tokyokörsbärsträd
 • Hösttamarisk

Nya platser för plantering identifieras löpande. Vilka trädarter som planteras beror på vilka trädslag som trivs och passar på en plats.

Nyttor med träd:

Träd bidrar med många nyttor som är viktiga både för människor och för djur. Här är några exempel.

 • Renar luften genom att ta upp gasformiga föroreningar
 • Kyler luften under heta somrar
 • Skyddar mot vind
 • Minskar dagvattenavrinningen
 • Renar vattnet i marken
 • Påverkar positivt människors hälsa och dämpar stress
 • Ökar den biologiska mångfalden
 • Hyser boplats till en oändlig mängd, - och i längden för oss livsnödvändiga insekter, mikrodjurliv och fåglar

Hållbar utveckling

1000 träd är ett av flera exempel på kommunens arbeten och satsningar som har koppling till ekologisk hållbarhet och de internationella hållbarhetsmålen - FN:s globala mål i Agenda 2030.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-14