Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Ängelholms kommun verkar för goda affärer, näringslivets utveckling och för att ta tillvara på marknadens kunskap och kompetens. Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att attrahera fler anbudsgivare och utökar samarbetet med företag. Ängelholms kommun upphandlar årligen för omkring 800 miljoner kronor. Vill du vara med och bidra till den goda affären?