Utveckling av å-rummet

Rönne å sett snett från ovan. Båtplats syns till höger i bild. Mycket träd och grönska omger ån.

Å-rummet är sidorna längs Rönne å.

Projektfakta

Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet.

Å-rummet i projektet är båda sidorna om Rönne å från Reningsverket till Nybron.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Från reningsverket till Nybron kan flera sträckor längs ån öppnas upp och varsamt röjas. Det gör det lättare att promenera, motionera, leka, fiska och fika längs ån.

En gång och cykelbro mellan Haradal och Nybroskogen ska göra området runt ån bättre för motion och för att ta sig mellan staden och havet.

Varför ska å-rummet utvecklas?

  • Området ska bli mer tillgängligt för motion och rekreation.
  • Lugna, gröna platser vid Rönne å är viktiga för både invånare och besökare.

Vad händer just nu?

Ny gång- och cykelbro bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen

Hösten 2023 ska en ny bro stå klar mellan Hembygdsparksskogen och Nybroskogen. Arbetet är påbörjat.
Bron, som är en del av projekten i Ängelholmspaketet, ska gå från området i Hembygdsparkens skog nedanför området där villakvarteren börjar i Haradal och över till Nybroskogen.

Bron ska bli en trygg genväg till havet för de som bor i östra delarna av Ängelholm som kommer få det enklare att ta sig till Havsbaden och andra områden vid havet. Ett annat skäl är att det ska bli lättare för allmänheten att komma ner till Rönne å och vandra längs båda sidor av ån. Även skolelever kommer få nytta av bron.

Detaljplanen heter ”Del av Ängelholm 3:18 m fl, Danielslund/Nybroskogen (GC-bro).

Brofakta

  • Bron kommer att vara 87 meter lång mellan de 18 meter höga pylonerna.
  • Tre meter bred för gående och cyklister.
  • Bron blir en så kallad snedkabelbro med bakåtförankring i marken på båda sidor av ån.
  • Bromaterialet kommer i huvudsak vara trä, stag med mera kommer att vara i stål. Färg kommer bestämmas senare.
    Belysningen kommer att vara rörelsestyrd för att värna djurlivet i området.
  • På östra sidan i Hembygdsparkens skog kommer bron att hamna bra i höjd med anslutningen då denna sida är högre än den västra.
  • På den västra sidan i Nybroskogen förlängs brobanan något och avslutas med en ramp för att ta upp höjdskillnaden. Den ansluter till promenadstigen.

Karta över området med bron i lila markering.

Växthustomten växer fram

Växthustomten som ligger mellan Tennishallen och Rönne å omvandlas varsamt till att bli Ängelholms senaste och näst största park! Här finns redan stolar, lekhyddor, stigar och gångar mellan träd och snår.

Stolra som är av nät i turkouiseförg står på ett trädäck

Slå dig ner en stund på Växthustomten som nu omvandlas till Växthusparken

Vad är Å-rummet?

En flygbild över Ängelholm med området mellan Reningsverket och Nybron utmarkerat.

Bilden är en visualisering av området utmed Rönne å mellan Nybron och Reningsverket. Exakt omfattning och åtgärder är ännu inte beslutade.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06