Ängelholmspaketet består av flera olika satsningar som tillsammans ska skapa en långsiktig hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm. På den här sidan kan du läsa mer om Ängelholmspaketet och följa arbetet under de närmaste åren.

Under hösten 2019 fattade en majoritet av Ängelholms politiker beslut om en gemensam avsiktsförklaring som pekar ut en rad åtgärder för att lösa trafikfrågan i centrala Ängelholm. Satsningarna som kallas Ängelholmspaketet, ska enligt beslutet vara långsiktiga och hållbara. Arbetet beräknas pågå under fyra år, fram till 2023.

Arbetet med Ängelholmspaketet leds av en politisk styrgrupp för trafikutveckling. Där finns en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Ordförande är Robin Holmberg (M), som också är kommunstyrelsens ordförande. Beslut i de olika delprojekten kommer under arbetets gång att fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Vilka sitter i styrgruppen för trafikutveckling?
Robin Holmberg (M), Liss Böcker(C), Lars Nyander(S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L) , Johan Wifralius (SD), Per Olof Jansson (EP).
Vad gör samhällsbyggnadsnämnden och vilka sitter i den?

Vill du veta när saker händer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Det här är målet med Ängelholmspaketet

Så här står det i avsiktsförklaringen som kommunfullmäktige beslutat

 • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
 • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
 • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
 • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
 • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
 • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
 • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Avsiktsförklaringen i sin helhet

Nyheter om Ängelholmspaketet

 • Kartbild med makering över Klippanvägens förlängning.
  26 maj 10:06

  Nu planeras förlängningen av Klippanvägen

  Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning.
  – Vi utgår från nya förutsättningar, som till exempel stationsområdet och bostadsområdet Parallelltrapetsen vid Havsb...
 • Båda broarna
  19 maj 08:07

  Utredning kring ny bro över Rönne å färdig

  Inom ramen för Ängelholmspaketets två delprojekt; att utveckla å-rummet samt cykeltrafiken har Ängelholms kommun utrett var en ny möjlig bro kan placeras. Den färdiga utredningen ger två alternativ på...
 • Vy över växthustomten från Pyttebron
  07 maj 16:07

  "Växthustomten ska bli en attraktiv plats"

  Växthustomten och Klippansvägens förlänging var några av de saker som togs upp på styrgruppsmötet för Ängelholmspaketet. Se filmen från växthustomten där kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg ber...

Frågor och svar

Ställ en egen frågalänk till annan webbplats

Vad är Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vad är syftet med att genomföra Ängelholmspaketet?
Gärna svar på vad som har lett fram till beslut om att genomföra Ängelholmspaketet (bakgrund) och varför man gör det.
Vad kommer de olika insatserna att leda till?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vilka områden berörs av Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur ser tidsplanen ut?
Vad är tidsplanen? Svara på när det startar och när det slutar/beräknas vara klart. Hur länge ska de olika projekten i Ängelholmspaketet pågå?
Kommer jag som invånare eller besökare att påverkas av de olika byggprojekten?
Buller? Avstängningar? Kan jag cykla, gå, köra bil, åka buss?
Vad kostar det?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vem betalar för det?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vilka genomför byggprojekten?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur arbetar ni hållbart med Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Kan jag vara med och påverka?
Finns det någon slags medborgardialog eller liknande?
Var kan jag få information om Ängelholmspaketet och de olika delprojekten?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur fattas beslut kring delarna i Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.