Ängelholmspaketet består av flera olika satsningar som tillsammans ska skapa en långsiktig hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm. Ängelholmspaketet är uppdelat i fem olika delprojekt.

Ängelholmspaketet- mycket mer än att förlänga Klippanvägen

Nya cykelvägar och lyft för Stadsparken. Se en kort film med alla delprojekten som ingår.  

Det här är målet med Ängelholmspaketet

Så här står det i avsiktsförklaringen som kommunfullmäktige beslutat

  • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
  • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
  • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
  • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
  • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
  • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
  • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Avsiktsförklaringen i sin helhet

Pyttebrons framtid

Den gamla järnvägsbron i Ängelholm, Pyttebron, kan inte stå kvar och inte heller användas som bro någon annanstans längs Rönne å när Klippanvägens förlängning byggs. Det beskedet har samtliga partier i styrgruppen för trafikutveckling gett.

10 frågor och svar om Pyttebrons framtid. länk till annan webbplats

Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L) , Johan Wifralius (SD), Susanne Sandström (V), Jim Brithén (EP)

 

 

Nyheter om Ängelholmspaketet

Frågor och svar

Ställ en egen frågalänk till annan webbplats