Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Här har det funnits industrier, nattklubbar och arbetsplatser. Nu omvandlas stadsdelen till att bli en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i Ängelholms kommun. 

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Här byggs Ängelholms största bostadsprojekt Nya Saftstationen och här ska Ängelholms nya stadshus ligga. Gator dras om och blir grönare, parkerna ska nyttjas och cyklarna ska få ta plats. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Flera människor i olika åldrar går i skogen. En håller en svampkorg i handen. De går som en grupp, kan vara en familj. Ser glada ut. Det är höst.

  Dags att prata om Kronoskogen och Nybroskogen

  Det finns en plan för Ängelholms skogar! Men vad tycker invånarna i Ängelholm? Svara på några frågor i en enkät elller kom till Järnvägens museum den 4 december. Där bjuds det på grillad korv och fri ...
 • Illustration över hur det nya busstorget skulle kunna se ut. Det är en lång rad av busshållplatser på ena sidan av Järnvägsgatan. Flera personer syns på bilden. En person går över ett övergångställe. Vy från övergångsstället vid Järnvägsbron. Gjord av: Sweco.

  Ny detaljplan kan ge nytt busstorg, ny park och smidigare vägar mellan stad och hav

  I en aktuell detaljplan för Stationsområdet föreslås att busstorget flyttas till södra sidan av stationen för stads- och regionbussar. Ingår gör också en bättre gång- och cykelväg vid Järnvägstunneln ...
 • En illustration över den nya gatan. Tennishallen syns vid ena sidan av gatan. Ett upphöjt övergångsställe går över gatan. Det går och cyklar personer.

  Nu finns förslag på exakt hur bred och lång Klippanvägens förlängning kan bli

  I takt med att Ängelholm växer och får fler invånare så ökar också trafiken. Nya hållbara lösningar behövs och genom åtgärderna i Ängelholmspaketet ska trafiken i centrum minska, stadskärnan ska utvec...