Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Här har det funnits industrier, nattklubbar och arbetsplatser. Nu omvandlas stadsdelen till att bli en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i Ängelholms kommun. 

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Här byggs Ängelholms största bostadsprojekt Nya Saftstationen och här ska Ängelholms nya stadshus ligga. Gator dras om och blir grönare, parkerna ska nyttjas och cyklarna ska få ta plats. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Bild på en gata i snö. En vägskylt som är som en pelare med namnet Nybrovägen i lodrät skrift syns i bild. Den är rostad.
  22 februari 08:30

  Nybrovägen har fått ett lyft i väntan på Stationsområdets nya invånare

  Snart flyttar de första hyresgästerna in i kvarteret Nya saftstationen och med fler invånare på området krävs det också att gatorna i området förbereds för fler. Sedan årsskiftet är Nybrovägen omgjord...
 • Skissbild på hur Stationsområdet kan komma att se ut. Trähus i bakgrunden. Några cyklister. Få bilar. Människor som går på gatan.
  18 februari 17:11

  Så ska Stationsområdet bli Ängelholms gröna stadsdel

  Bilpool, studentbostäder och gröna stråk och tak, det är några av de byggstenar som ska göra Stationsområdet till en hållbar stadsdel. Nu finns det en handlingsplan som visar hur arbetet ska gå till.
 • Barn håller händer för ansiktet. Händerna är kladdiga av målarfärg i olika färger.
  09 oktober 12:44

  Lek för demokrati ska forma det nya stadshuset

  Ängelholms barns lek och konstnärliga sidor ska forma det nya stadshuset i Ängelholm. Ängelholms kommun har tillsammans med fyra andra aktörer tilldelats 2,5 miljoner kronor för det gemensamma forskni...