Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Just nu pågår omvandlingen av Stationsområdet. Byggnationen sker i två etapper och flera delprojekt är igång!

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler. Samtidigt kommer det gröna att få ta plats, med lugna parkområden och lekytor för barn. Tidigare industrigator blir till kvartersgator, med nya, trygga gång- och cykelvägar. På så sätt skapar vi en attraktiv och hållbar stadskärna som är till för människor och möten. En plats för framtidens Ängelholm.

Stationsområdet är området som sträcker sig från Järnvägsbron bort till Havsbadsvägen.

Nyheter Stationsområdet

 • Ängelholmsambassadörerna Jill Johnsson och Johar Bendjelloul på enskilda foton bredvid varandra. Foto: Olof Händén och Privat

  Stationsområdet tar form - kända Ängelholmsprofiler blickar tillbaka

  Starka minnen och fantastiska berättelser finns det gott om från Stationsområdet i Ängelholm. Här har tåg, industrier och nattklubbar samsats.
  Hör Johar Bendjelloul, Jill Johnsson och Mats Nilsson berä...
 • en flybgild över området norr om Ängelholms tågstation. En stor yta är inte bebyggd och där finns en stjärna för att markera stadshusets framtida placering.

  Ett hus för alla där demokrati och hållbarhet ska sitta i väggarna

  Nu startar tävlingen för Ängelholms nya stadshus
 • Illustration över hur busstorget kan komma att se ut från Järnvägsbron.

  Ny detaljplan godkänd av KS, ska ge nytt busstorg, ny park och smidigare vägar mellan stad och hav

  Busstorget flyttas till södra sidan av stationen för stads- och regionbussar, en bättre gång- och cykelväg vid Järnvägstunneln möjliggörs och en helt ny stadsdelspark vid de nya bostäderna på nya Saft...