Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Just nu pågår omvandlingen av Stationsområdet. Byggnationen sker i två etapper och flera delprojekt är igång!

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler. Samtidigt kommer det gröna att få ta plats, med lugna parkområden och lekytor för barn. Tidigare industrigator blir till kvartersgator, med nya, trygga gång- och cykelvägar. På så sätt skapar vi en attraktiv och hållbar stadskärna som är till för människor och möten. En plats för framtidens Ängelholm.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Parkeringskarta

  Här finns parkeringarna i centrala Ängelholm

  Det händer mycket i centrala Ängelholm och vi vill guida dig rätt. Nu finns en helt ny uppdaterad karta över centrala Ängelholms större parkeringsplatser och de gator du kan parkera utmed.
 • En stor ek med stor trädkrona. Bakom syns järnvägen.

  Flytt av präktig ek förbereds på Stationsområdet

  På stationsområdet står en gammal ek med stamdiameter på nästan en meter! Den står på platsen mellan Industrigatans nya parkeringsplats och järnvägsspåren. Nu förbereds eken för en flytt inom Stations...
 • Området där det nya stadshuset planeras att byggas.

  Sikte på ett stadshus som samlar många under ett tak och med bästa möjliga tillgänglighet

  Om fem år ska ett nytt stadshus stå klart på Stationsområdet, på den yta framför ”Bahnhof” som idag är en grusparkering. Nu visar ett nytt inriktningsbeslut i kommunstyrelsen vägen framåt och vilka ve...