Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Här har det funnits industrier, nattklubbar och arbetsplatser. Nu omvandlas stadsdelen till att bli en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i Ängelholms kommun. 

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Här byggs Ängelholms största bostadsprojekt Nya Saftstationen och här ska Ängelholms nya stadshus ligga. Gator dras om och blir grönare, parkerna ska nyttjas och cyklarna ska få ta plats. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Karta över Kronoskogen där olika ställen är markerade som nämns i texten. I mitten av kartan står det Kronoskogen, en plats för biologiska värden och naturupplevelser

  Fler 100-åringar och mer aktivitet i Ängelholms skogar

  I centrala Ängelholm finns det skog på en yta nästan lika stor som central Park i New York. Den blågröna politiska majoriteten har presenterat en plan för hur skogarna ska tas om hand. Planen innebär ...
 • Tecknad bild med ikoner av mänbiska, kritor, glödlampa. Ska se glatt ut. Lite barnsligt.

  120 barn tågar i riktning mot Ängelholms nya Stadshus

  På fredag höjer två skolklasser sina röster längs Ängelholms gator om vad de är för och emot i Ängelholm. På platsen för det nya stadshuset väntar kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) för at...
 • Ny vägbro som anläggs på väg 112 inför dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria Station. Skiss.

  Trafikverket stänger Höganäsvägen

  Fredagen den 13 augusti stänger Trafikverket av väg 112 (Höganäsvägen) inför arbetet med en ny vägbro. Avstängningen planeras gälla i sex månader. Arbetet är en del av utbyggnaden till dubbelspår mell...