Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Här har det funnits industrier, nattklubbar och arbetsplatser. Nu omvandlas stadsdelen till att bli en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i Ängelholms kommun. 

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Här byggs Ängelholms största bostadsprojekt Nya Saftstationen och här ska Ängelholms nya stadshus ligga. Gator dras om och blir grönare, parkerna ska nyttjas och cyklarna ska få ta plats. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Blad i förgrunden med solstrålar som når fram mellan bladen. I bakgrunden en glasfasad av ett större hus.

  Plats för lek och laddstolpar ger rabatt för byggare i Stationsområdet

  Stationsområdet i Ängelholm ska bli en grön stadsdel som bidrar till hållbar utveckling. När området är klart väntas cirka 2700 bostäder finnas på området. För att nå målet om en grön och mer hållbar ...
 • En flygbild över Rönne å och ett stort skogsparti med en grusyta. Ett vitt raster ligger över område för att markera var Växthustomten är och var parken ska anläggas.

  Så ska växthustomten bli hela Ängelholms trädgård

  Höga ädelträd, murkna stockar, hassellundar, ekorrar och hägrar inne i centrala Ängelholm. Det har blivit dags att öppna upp Ängelholms hemliga trädgård för fler, tycker Ängelholms politiker som nu go...
 • Bild på en gata i snö. En vägskylt som är som en pelare med namnet Nybrovägen i lodrät skrift syns i bild. Den är rostad.

  Nybrovägen har fått ett lyft i väntan på Stationsområdets nya invånare

  Snart flyttar de första hyresgästerna in i kvarteret Nya saftstationen och med fler invånare på området krävs det också att gatorna i området förbereds för fler. Sedan årsskiftet är Nybrovägen omgjord...