Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Just nu pågår omvandlingen av Stationsområdet. Byggnationen sker i två etapper, där flera delprojekt är på gång just nu och ytterligare projekt planeras framöver.

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler. Samtidigt kommer det gröna att få ta plats, med lugna parkområden och lekytor för barn. Tidigare industrigator blir till kvartersgator, med nya, trygga gång- och cykelvägar. På så sätt skapar vi en attraktiv och hållbar stadskärna som är till för människor och möten. En plats för framtidens Ängelholm.

Enflygbild över Stationsområdet. Rönne å syns från ovan och i vänstra hörnet syns Skälderviken. Fyra vita höghus står centralt i bilden. Järnvägen, Kronoskogen är också med.

En flygbild över Stationsområdet.

Nyheter Stationsområdet

 • Området där det nya stadshuset planeras att byggas.

  Sikte på ett stadshus som samlar många under ett tak och med bästa möjliga tillgänglighet

  Om fem år ska ett nytt stadshus stå klart på Stationsområdet, på den yta framför ”Bahnhof” som idag är en grusparkering. Nu visar ett nytt inriktningsbeslut i kommunstyrelsen vägen framåt och vilka ve...
 • En flygbild över Ängelholms centrm vid Nybron. Hus i glada färger och mycket grönska.

  Digital tvilling ska hjälpa Ängelholm att förutspå trafiksituationer och översvämningar

  En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten, det kan vara en maskin, ett hus eller som nu- en kommun! Syftet är att underlätta drift, simulera översvämningar, trafikflöde...


 • Stationsområdet ska bli framtidens stadsdel!

  Stationsområdet i Ängelholm kommer att fyllas med nya kvarter, grönområden och ett nytt stadshus inom de närmaste åren. Det centrala läget vid västkustbanan rymmer stora möjligheter för en hållbar utv...