Med plats för grönt och cyklar

Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler.

Samtidigt kommer det gröna att få ta plats, med lugna parkområden och lekytor för barn. Tidigare industrigator blir till kvartersgator, med nya, trygga gång- och cykelvägar. På så sätt skapar vi en attraktiv och hållbar stadskärna som är till för människor och möten. En plats för framtidens Ängelholm.

Snedbild över Stationsområdet taget söderifrån, med Rönneå, Järnvägsparken och "Gröna huset". Foto.

Stationsområdet är området som sträcker sig från Järnvägsbron bort till Havsbadsvägen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24