Ansökan till gymnasieskolan

Alla gymnasieutbildningars nationella program i Skåne och västra Blekinge är öppna på lika villkor för elever som är folkbokförda i området. För introduktionsprogrammen (IM) kan finnas olika avtal mellan elevens hemkommun och kommunen där IM-programmet erbjuds.

På webbsidan Skånegy.se hittar du information om gymnasieskolor och gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge. Här kan du också chatta med studie- och yrkesvägledare om du har frågor om gymnasieprogram, gymnasiestudier och ansökan till gymnasiet.

Ansökan

När det är dags att ansöka kommer du att få inloggning och lösenord till webbsidan av din studie- och yrkesvägledare. Observera att alla gymnasieval görs via Skånegys webbsida, även ansökan till utbildningar utanför Skåne. Vid ansökan till gymnasieprogram utanför Skåne är det viktigt att ange gymnasieprogrammets namn och på vilken gymnasieskola utbildningen erbjuds. Prata med din studie- och yrkesvägledare så får du svar på eventuella frågor.

Gymnasieansökningar i nordvästra Skåne

För kommuner inom nordvästra Skåne behandlas gymnasieansökningar av:

Gymnasieantagningen i Helsingborg

Skol- och fritidsförvaltningen
Östra Allén 16
251 89 Helsingborg

Du kan ansöka till Förstärkt program om du är folkbokförd i Ängelholms kommun. Ansökan görs i två steg.

  1. Du fyller i en ansökningsblankett i pappersform, med tillhörande bilagor. Denna blankett får du av din studie- och yrkesvägledare och skickar till Ängelholms gymnasieskola, Box 1022, 262 21 Ängelholm så fort du vet att du vill söka Förstärkt program.
  2. Du måste också söka programmet via Skånegy. Då väljer du Individuellt Alternativ-Förstärkt program.

Ansökan till Ängelholms Gymnasieskolas gymnasieingenjörsutbildning gör du mellan den 24 april och 15 maj via Skånegy.se.

Du som är elev i åk 3 på Teknikprogrammet nu får dina inloggningsuppgifter via din Studie- och yrkesvägledare och loggar in här:

Glöm inte att skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 18 juni till:

Gymnasieantagningen i Helsingborg

Skol- och fritidsförvaltningen Östra Allén 16 251 89 Helsingborg

Observera att du som har gått ut ett teknikprogram sedan tidigare och fyller högst 22 år det år som utbildningen startar, har möjlighet att söka.

Ansökan om inackorderingstillägg för kommunala utbildningar på annan ort än hemkommenen ska lämnas till hemkommunen.

Vid ansökan om inackorderingstillägg för utbildningar på friskolor ska Centrala studiestödsnämnden (CSN) kontaktas.

Om fler söker till utbildningar än vad det finns platser är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först.

På Skånegy.se kan du läsa mer om hur man räknar ut sitt meritvärde. Här finns också information om vilka meritvärden som krävts för att bli antagen till olika program på skolorna i Skåne och västra Blekinge.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-12